Accès obert Vols més informació?

Disseny de bases de dades

Assignatura

Presentació

Un element clau en el desenvolupament de sistemes d'informació són les bases de dades i el disseny d'aquestes, que té un paper fonamental perquè condiciona l'explotació posterior de dades.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 19 setembre 2018

En aquesta assignatura s'estudien les diverses etapes del disseny de bases de dades i s'aplica específicament al cas de les bases de dades relacionals. La implementació física de la base de dades es farà sobre un sistema de gestió de bases de dades determinat i, per tant, caldrà adaptar aquest disseny a la base de dades en qüestió. Un cop creada la base de dades se'n durà a terme l'explotació, i en concret s'estudiarà el processament de consultes i vistes per a optimitzar-lo.

Objectius i competències

Les competències d'aquesta assignatura són:

 1. Coneixement del procés de disseny de bases de dades, els objectius d'aquest procés i les etapes que l'integren.
 2. Coneixement dels fonaments del disseny conceptual de bases de dades i capacitat de representar models de dades mitjançant diagrames de classe UML.
 3. Capacitat de realitzar un bon disseny lògic mitjançant la transformació del model conceptual a model relacional, després d'haver eliminat possibles paranys de disseny, i aplicant la teoria de la normalització.
 4. Coneixement de l'estructura física que utilitza la base de dades per a emmagatzemar les dades de manera no volàtil.
 5. Capacitat de fer el disseny físic de la base de dades a partir del disseny lògic, adaptat a les característiques d'un SGBD concret.
 6. Capacitat de definir els índexs necessaris i convenients en cada taula perquè les aplicacions tinguin un bon rendiment quan accedeixen a la base de dades.
 7. Coneixement dels mecanismes de processament i optimització de consultes.
 8. Capacitat de fer servir les vistes com a elements de disseny extern per a millorar el disseny de la base de dades.
 9. Coneixement de l'abast dels mecanismes de seguretat d'una base de dades.

Continguts

 • Introducció al disseny de bases de dades
 • Disseny conceptual de bases de dades
 • Disseny lògic de bases de dades
 • Disseny físic de bases de dades
 • Processament de consultes

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i en format web, programari en línia (SGBD Oracle 11gXEr2 i entorn de desenvolupament SQLDeveloper 3.1), i recursos en xarxa.

Requisits previs

És imprescindible haver cursat l'assignatura Ús de bases de dades o tenir coneixements sobre el model relacional i el llenguatge estàndard d'accés a bases de dades.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Professorat

Àngels Rius Gavidia

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 332,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: setembre 2018

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació