Accès obert Vols més informació?

Presentació

L'assignatura Compiladors I és la primera part del conjunt d'assignatures format per Compiladors I i Compiladors II, cada una d'aquestes amb una càrrega docent de 4.5 crèdits.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 19 setembre 2018

En aquest primer bloc del conjunt, es mostrarà quina és l'estructura bàsica dels compiladors de llenguatges generals. Veurem com, a partir d'un programa font escrit en un llenguatge d'alt nivell (per exemple C, PASCAL o FORTRAN), es pot obtenir la seva traducció a un programa objecte, de funcionalitat equivalent, escrit en un llenguatge de més baix nivell (assemblador, codi màquina, ...).

Es tractaran especialment els compiladors de llenguatges d'alt nivell i d'ús general (tipus PASCAL o C). S'estudiaran els mòduls que els composen i les formes en que es comuniquen entre ells. Es veurà com s'analitza un programa font per obtenir-ne les parts components i es detecten els possibles errors introduïts pel programador. Després es veurà com a partir de les dades obtingudes a la part d'anàlisi, es genera el codi objecte i és optimitzat tant per a reduir l'espai ocupat com per a millorar l'eficiència del codi generat.

Objectius i competències

Objectius

 • Conèixer les parts en que està dividit un compilador d'ús general i saber com es relacionen.
 • Utilitzar els diagrames que caracteritzen el procés de compilació i aplicar-los per descriure el procés de creació d'un nou compilador en una plataforma determinada.
 • Obtenir les expressions regulars que permeten la programació de l'autòmat finit que dividirà l'entrada en unitats lèxiques (paraules clau, constants, ...).
 • Conèixer les tècniques que permeten verificar la sintaxi d'un programa font escrit un llenguatge determinat.
 • Dissenyar la gramàtica d'un llenguatge i utilitzar-la per generar un analitzador sintàctic que verifiqui els errors estructurals del programa font.
 • Conèixer els diferents tipus de codi intermedi i les tècniques que dirigeixen la generació d'aquest tipus de codi.
 • Aprofundir en les tècniques aplicades durant la generació de codi: l'assignació de memòria, el pas de paràmetres i la selecció del conjunt d'instruccions.
 • Aprendre alguns dels procediments que permeten l'optimització del codi generat.
 • Conèixer les eines de construcció de compiladors més habituals en l'entorn de desenvolupament usant Java, com ara JLex i CUP.

Continguts

 • Visió general
 • Anàlisi Lèxica
 • Anàlisi Sintàctica
 • Anàlisi Semàntica
 • Fase de síntesi

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i en format web, i recursos en xarxa.

Requisits previs

Abans de cursar aquesta assignatura és molt recomanable haver cursat prèviament les assignatures següents:

 • Disseny i programació orientada a objectes
 • Autòmats i gramàtiques
 • Estructura de computadors

A més, encara que no és imprescindible, també és molt recomanable haver estudiat l'assignatura de Disseny d'estructures de dades.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Professorat

Robert Clarisó Viladrosa

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 342,00 €

Matrícula oberta

Fins al 18 de setembre inclòs

Matricula't

Inici de docència: setembre 2018

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació