Accès obert Vols més informació?

Treball i societat del coneixement

Assignatura

Presentació

Aquesta assignatura introdueix a l'estudiant en l'observació i anàlisi dels canvis que es produeixen en el concepte de Treball davant la progressiva irrupció de la Societat del Coneixement i de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 setembre 2017

Idioma: català

En un context canviant de fenòmens i conceptes com família, sociabilitat o formació, entre uns altres, sembla convenient tenir en compte les alteracions que es deriven en l'estructura professional, sectorial, generacional i de gènere dins de l'àmbit laboral.

Objectius i competències

Aquesta assignatura es centra en els aspectes més socials de l'organització del treball, deixant en un segon pla les qüestions més tecnològiques d'aquesta organització. Els objectius d'aquesta assignatura estan centrats, per tant, en aprofundir en la relació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i les seves repercussions en les relacions laborals. Posteriorment analitza l'estructura social que determina l'aplicació de les TIC a l'organització del treball i estudia l'estructura laboral i ocupacional que determina l'aplicació de les TIC a l'organització del treball.

L'aproximació a aquests objectius es realitzarà des de les àrees de coneixement de sociologia, economia aplicada, psicologia social i, biblioteconomia i documentació.

Continguts

Els continguts de l'assignatura s'estructuren en dues parts, és a dir, cada mòdul consta de la part I i la part II. Per exemple, el mòdul 1 consta de la part I i de la part II. A l'apartat recursos de l'aula i també dels recursos associats a cada activitat veureu que hi ha els continguts en dues webs: Treball i societat del coneixement Part I i Treball i societat del coneixement Part II. En format pdf només està disponible la part II de cada mòduls.
 

Mòdul 1 Part I i Part II: Gènesi del concepte i La societat del coneixement

Part I: Gènesi del concepte

Introducció
1. Orígens i definició del concepte
2. Societat del coneixement i societat de la informació
3. La nova onada de canvis tecnològics
4. Síntesi

Part II : La societat del coneixement

Introducció
1. Concepte de societat del coneixement
2. Característiques de la societat del coneixement
3. Canvis tecnològics recents i l'impacte que tenen en les societats postindustrial


Mòdul 2 - Part I i Part II: L'impacte de la societat del coneixement en l'estructura social i L'estructura social de la societat del coneixement

Part I: Impacte de la societat del coneixement en l'estructura social

Introducció
1. Treball i família
2. Treball i xarxes de sociabilitat
3. Conciliar treball i família
4. Síntesi

Part II: L'estructura social de la societat del coneixement

Introducció
1. Estructura social i desigualtat social
2. Classe social, exclusió social i pobresa
3. Estructura social de les societats avançades
4. Canvi familiar: tipologia de llars i de famílies
5. Transformacions de la sociabilitat: Internet, les xarxes socials, els moviments socials i la seva utilització d'Internet


Mòdul 3 - Part I i Part II: Educació i formació a la societat del coneixement iSocietat del coneixement i l'educació del segle XXI

Part I: Educació i formació en la societat del coneixement

Introducció
1. Una societat educada
2. Reptes de la formació en la societat del coneixement
3. El context europeu
4. Nous perfils professionals
5. Síntesi

Part II: Societat del coneixement i l'educació del segle XXI

Introducció
1. Transformacions del sistema educatiu
2. Habilitats, capacitats i competències
3. L'educació dual
4. L'accés obert i nous sistemes de formació en línia


Mòdul 4 - Part I i Part II: La societat del coneixement i el mercat laboral i Treball i mercat de treball al Segle XXI

Part I: La societat del coneixement i el mercat laboral

Introducció
1. Factors de canvi
2. Dimensions del mercat laboral
3. Política d'ocupació: la dimensió europea
4. Canvis en els mecanismes d'intermediació
5. Síntesi

Part II: Treball i mercat de treball al Segle XXI

Introducció
1. Indicadors socials del mercat de treball a Espanya i la Unió Europea
2. Evolució del mercat de treball i reformes laborals
3. Transformació de les condicions laborals
4. Desigualtats i discriminació en el treball
5. Formes de treball i tipus de contractes
6. Escenari de futur de les professions


Mòdul 5 - Part I i Part II: La societat del coneixement i relacions laborals i Globalització al Segle XXI i relacions laborals

Part I: La societat del coneixement i les relacions laborals

Introducció
1. Globalització, informatització i economia del coneixement
2. La flexibilització i individualització de les relacions laborals
3. Nous camps de negociació en les relacions laborals

Part II: Globalització al Segle XXI i relacions laborals

Introducció
1. Globalització al Segle XXI
2. Estat del Benestar i globalització
3. Relacions laborals i globalització
4. La negociació col·lectiva: nous reptes

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper, de material complementari en web i de recursos en xarxa.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Professorat

Carolina Hintzmann Colominas

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 319,00 €

Propera matrícula:
novembre 2018

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE