Accès obert Vols més informació?

Iniciació a les competències TIC en Màrqueting i Investigació de Mercats

Assignatura

Presentació

La principal finalitat d'aquesta assignatura és aprendre a fer un ús racional i crític de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a treballar i estudiar en la societat de la informació.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 setembre 2017

L'assignatura es basa en la metodologia de treball per a projectes en xarxa. Amb la realització d'un projecte virtual en grup sobre un tema vinculat a l'àmbit de la informació i la documentació, es pretén treballar de manera integrada un conjunt de competències específiques en TIC. L'assignatura treballa un conjunt de continguts de tipus reflexiu, metodològic i instrumental que faciliten l'adquisició de les competències específiques en TIC. Els continguts més instrumentals no posen l'èmfasi en el domini de l'eina, sinó en la seva aplicació a situacions específiques de l'àmbit de estudi.

La superació de l'assignatura Iniciació a les competències TIC en Màrqueting i Investigació de Mercats es considera equivalent al certificat mitjà de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre EMO/129/2015 de 28 d'abril (DOGC de 13 de maig de 2015).

 

Objectius i competències

 1. Aprendre a cercar i localitzar informació a la Xarxa.
 2. Ser capaços de tractar i elaborar la informació digital.
 3. Saber presentar i difondre la informació digital.
 4. Adquirir estratègies de comunicació a la Xarxa.
 5. Dominar les funcions bàsiques de la tecnologia digital.
 6. Aprendre a planificar i gestionar un projecte virtual.
 7. Adquirir una actitud digital cívica.
 8. Adquirir habilitats de treball en equip en xarxa.

Continguts

 • Eina de presentació: introducció al PowerPoint
 • Nocions de tecnologia digital
 • Redacció de treballs en format electrònic
 • L'Excel per a turisme
 • Orientacions sobre els debats virtuals
 • @ctitud digit@l
 • Redacció, elaboració i presentació de la informació digital amb el WRITTER
 • El projecte virtual
 • Orientacions sobre els debats virtuals
 • Presentació multimèdia de la informació digital amb l'IMPRESS
 • L'expressió social a la Xarxa global: Web 2.0
 • Cerca i emmagatzematge de la informació a la Xarxa amb el Mozilla Firefox
 • Procés de cerca i localització de la informació per Internet
 • Treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic
 • Eina de redacció: introducció al Word
 • Treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic
 • Els marcadors socials
 • L'etiquetatge social, una eina per a organitzar la Xarxa
 • Tractament digital de dades numèriques amb el CALC

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i en format web.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Professorat

Teres Romeu Fontanillas

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 317,00 €

Propera matrícula:
novembre 2018

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE