Accès obert Vols més informació?

Gestió i desenvolupament de recursos humans

Assignatura

Presentació

Aquesta assignatura permet aprofundir en diversos aspectes de la tasca de dirigir i gestionar persones en les organitzacions. La persona és, per diversos motius, clau perquè una organització es pugui diferenciar de la competència, i així pugui mantenir i millorar la posició competitiva en els dinàmics entorns empresarials del segle XXI.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 19 setembre 2018

En aquest sentit, es presenten el conjunt de polítiques i activitats que, en el si de l'organització, es duen a terme per, d'una banda, definir i millorar les competències (coneixements, habilitats i actituds) dels col·laboradors i, d'altra banda, sabent què són i com evolucionen aquestes competències, augmentar tant la diligència i el potencial professional dels col·laboradors, com el seu compromís i integració en l'empresa, optimitzant la contribució a l'assoliment dels objectius organitzatius.

S'aprofundirà en diferents aspectes de l'àmplia definició de les activitats de desenvolupament dels recursos humans i es tractaran qüestions com per exemple la necessitat de l'alineament extern i de consistència interna del sistema de recursos humans, la gestió per competències, la selecció, la formació, l'avaluació de l'acompliment, la retribució, el coaching, el lideratge o la gestió de la carrera professional.

Es tracta d'introduir estratègies i polítiques en l'àmbit de la gestió de les persones en què és desitjable que es reforcin mútuament, de manera sinergica: (a) d'una banda, la millora dels resultats econòmics (o, en general, de qualsevol tipus d'objectius que es plantegi l¿organització); (b) de l'altre, la satisfacció, el compromís i la implicació activa del col·laborador amb l'organització i cap a l'assoliment dels seus objectius.

Objectius i competències

Objectius

 • Aprofundir en les causes que fan que hagi d'entendre's als recursos humans com un element d'una importància estratègica fonamental avui dia, i concebre les polítiques de recursos humans com un sistema integrat i coherent.
 • Comprendre la relació permanent i gestionable de la qualitat del factor humà amb els resultats de l'organització.
 • Discutir diferents enfocaments en l'organització del treball en les organitzacions que poden ajudar a millorar la seva eficiència i a mantenir el seu avantatge competitiu.
 • Conèixer els mètodes més adequats per dissenyar, implantar i gestionar models de competències en les organitzacions.
 • Usar la gestió de les competències per al creixement i el manteniment de la qualitat i per garantir l¿ocupabilitat del recursos humans.
 • Discutir l'aplicabilitat de les competències en les diferents funcions de la gestió de recursos humans.
 • Avaluar i comprendre el contingut i l'aplicació de diferents tipus d'eines que ajuden a optimitzar la contribució de les persones a l'organització, a partir de l'estudi de diversos processos de desenvolupament dels recursos humans: selecció, formació, avaluació del compliment, retribució, etc.
 • Aprendre a dissenyar sistemes eficaços de gestió i planificació de les carreres professionals dels col·laboradors.
 • Conèixer el concepte dels varis enfocaments del lideratge a les organitzacions i també el concepte de coaching.

Competències

 • Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable. Criteri d'acompliment: Identificar les conseqüències que les decisions professionals tenen sobre les altres persones i sobre l'entorn.
 • Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica. Criteri d'acompliment: Aplicar procediments, regles o principis adequats per a la síntesi de la informació.
 • Capacitat per entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i institucions, amb especial èmfasi en el comportament empresarial.
 • Capacitat per ocupar eficientment tasques d'administració i gestió a qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.
 • Capacitat per a l'orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitat dels clients interns i externs.

Continguts

 • Introducció al desenvolupament dels recursos humans
 • La gestió basada en competències
 • Processos de desenvolupament dels recursos humans
 • Gestió i planificació de la carrera professional
 • Lideratge i desenvolupament directiu

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i en format web, i recursos en xarxa.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Professorat

Elisabet Motellón Corral

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 320,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: setembre 2018

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació