L'assignatura La Funció Directiva i la Responsabilitat Social Corporativa ofereix una visió de la responsabilitat social (RS) de les empreses centrada en el rol dels directius, en general, i el punt de vista estratègic que correspon a l'alta direcció, en particular.

Crèdits: 4 ECTS

Duració: 100 hores

Inici: 18 octubre 2017

Idioma: castellà

Aquest enfocament es basa en la necessitat que la direcció d'una organització reconegui com a tasca pròpia l'establiment d'una política de RSC perquè aquesta superi la mera filantropia i adopti un sentit clarament estratègic. Parlar d'un sentit estratègic per a la RSC significa que aquesta està plenament integrada amb la missió i la visió de l'empresa, amb els seus valors i amb l'oferta de valor que fa als seus potencials clients. Dedicarem a aquestes qüestions el primer mòdul de l'assignatura.

Per a aconseguir que aquest enfocament sigui una realitat, l'acció dels directius ha de ser adequada. Això implica certs estils de direcció i certs factors culturals que estudiarem amb detall en el segon mòdul. Finalment, el comportament del màxim òrgan de govern de l'empresa -el consell d'administració- també ha de complir certs requisits per assolir el que s'anomena el "bon govern". El tercer mòdul de l'assignatura se centra en aquests aspectes.

Objectius i competències

Les competències transversals del Màster en Responsabilitat Social Corporativa que es treballen en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per a treballar de manera productiva dins d'un equip en xarxa o en un entorn virtual i multidisciplinar.
 • Capacitat per adoptar i promoure actituds i comportaments ètics i responsables, respecte als altres i reconeixement de la diversitat.

Les competències específiques del Màster en Responsabilitat Social Corporativa que s'aborden en aquesta assignatura són:

 • Liderar, dissenyar i implantar un projecte corporatiu de responsabilitat social adaptat a les característiques de l'organització, que inclogui una planificació, una execució, una avaluació i un procés de millora contínua.
 • Identificar els principals grups d'interès de l'organització, reconèixer i analitzar les seves necessitats i expectatives, i gestionar les relacions entre totes les parts interessades.

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:

 • Desenvolupar una visió estratègica de la RSC i ser capaç d'aplicar-la en casos concrets.
 • Incorporar els stakeholders dins d'una RSC estratègica.
 • Comprendre el rol de la funció directiva en el procés pel qual una empresa o institució esdevé socialment responsable.
 • Analitzar la relació entre la RSC i la composició, el funcionament i l'estructura del consell d'administració d'una empresa.

Continguts

1. Visión estratégica de la Responsabilidad Social Corporativa

 • Sentido estratégico del RSC
 • RSC integral e integrada
 • Creación de valor compartido
 • Planificación estratégica y RSC

2. El Cuadro de Mando Integral, herramienta fundamental de la RSC estratégica

 • Qué es el Cuadro de Mando Integral
 • Perspectivas del Cuadro de Mando Integral
 • Utilidad del Cuadro de Mando Integral

3. Liderazgo y desarrollo humano

 • Liderazgo
 • El estilo de dirección
 • Factores culturales

4. La cuestión de la governanza

 • El buen gobierno, principios de buen gobierno en los consejos de administración.

 

Materials

Estos contenidos quedan recogidos en varios soportes. Por un lado, unos módulos didácticos elaborados por Josep Maria Canyelles, reconocido experto en RSC. Por otro lado, se incluyen también artículos e informes elaborados por autores e instituciones especializados en la RSC.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Matrícula i preu

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol (és a dir, als qui en el DNI o NIE teniu una adreça espanyola). D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures

 

+ Consulta l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 261,60 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: març 2017

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324