Accès obert Vols més informació?

Fonaments de la fiscalitat

Assignatura

Presentació

La raó per la qual els Fonaments de la Fiscalitat formen part del pla d'estudis del Grau d'ADE no necessita moltes justificacions. El sistema tributari i el seu funcionament són elements indissociables de la vida de les empreses i en qualsevol procés de presa de decisions, no es poden deixar de tenir en compte.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 setembre 2017

Com que les anomenades ciències econòmiques, essencialment, han de pretendre ensenyar a prendre decisions en aquest àmbit, han d'incorporar necessàriament aquest factor tan important.

En l'assignatura Fonaments de la Fiscalitat es pretén oferir un coneixement detallat del funcionament del Sector Públic i de la seva actuació econòmica i financera, posant l'èmfasi en la seva estructura i en els continguts del sistema tributari, com a element essencial dels ingressos públics. S'analitzen, per tant, els diferents nivells de la hisenda pública, el pressupost públic, les fonts principals d'ingressos públics: impostos i deute pùblic; la despesa pública i un anàlisi de com es pot millora l'eficiència en la gestió pública.

L'estudi de l'assignatura ha de permetre que l'estudiant pugui entendre l'activitat financera del sector públic des d'un punt de vista econòmic: què representa el perssupost públic, quines son les diferents vies d'ingresos i la despesa pública amb especial interés sobre aspectes com ara l'equitat o l'eficiència. A la vegada, l'assignatura pretén ser una primera introducció a les principals figures impositives que composen el nostre sistema tributari, que permetin a l'estudiant conèixer de forma clara quina és l'estructura bàsica de cada una d'aquestes figures.

Objectius i competències

Objectius

 • Introduir a l'estudiant en l'estudi del Sector Públic.
 • Mostrar quins són les institucions que ho componen i les diverses possibilitats existents.
 • Familiaritzar-se amb els elements bàsics d'una font d'ingressos fonamental del Sector Públic, com és l'impost.
 • Presentar les figures impositives principals que componen els sistemes tributaris actuals i quines alternatives plantegen.
 • Analitzar la necessitat de la despesa pública i revisar formes de millorar l'eficiència de la gestió pública.
 • Evitar confusions comunes a l'hora d'identificar el sector públic i diferenciar entre Estat i algunes altres institucions.
 • Reconèixer els dos elements integrants del sector públic i conèixer els tipus d'operacions de caràcter econòmic que fan cadascun d'ells.
 • Comprendre com s'organitza la informació comptable dels ingressos i despeses de les administracions publiques.
 • Identificar el marc general d'actuació econòmica del sector públic que ve definit pel pressupost públic i conèixer el procés pressupostari i els principis que informen aquest document.
 • Conèixer les diferents vies d'obtenció d'ingressos públics i abordar els principis de la imposició.
 • Abordar els conceptes fonamentals de l'estructura de qualsevol impost i estudiar els criteris de valoració de la mateixa.
 • Entendre la diferència entre impostos progressius, regressius i proporcionals.
 • Analitzar la importància del concepte de renda com a mesura de capacitat de pagament i reconèixer els problemes que la seva imposició planteja, així com el problema de la doble imposició.
 • Comprendre la importància de la riquesa com a mesura directa de la capacitat de pagament i analitzar les diferents figures que la graven i alhora valorar la seva existència.
 • Valorar els avantatges i inconvenients de les figures impositives sobre el consum, com a mesura indirecta de la capacitat de pagament.
 • Comprendre les peculiaritats de l'impost sobre el valor afegit i analitzar les característiques de l'IVA comunitari.
 • Analitzar les diferents possibilitats de descentralització de l'activitat econòmica del sector públic i conèixer la doctrina sobre el federalisme fiscal.

Continguts

 • El Sector Públic
 • El Pressupost públic
 • Ingressos Públics
 • Despesa pública
 • Eficiència de la gestió pública

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i en format web, i recursos en xarxa.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Fernando Álvarez Gómez

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 319,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: setembre 2017

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324