L'intens procés de globalització econòmica que ha tingut lloc al llarg de les últimes tres dècades es pot analitzar des de tres perspectives: els seus resultats, els elements que l'expliquen i els actors que el protagonitzen. En aquesta assignatura abordarem les tres perspectives per a intentar donar una visió completa del procés.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 18 octubre 2017

L'anàlisi dels resultats ens portarà a fer una radiografia completa de la situació actual en termes de tot el que es pot moure internacionalment: mercaderies, serveis, capitals (en les seves diferents formes) i persones.

Quant als elements, la globalització econòmica és el resultat de la combinació de dos elements: un d'objectiu i un altre de subjectiu. L'element objectiu es refereix bàsicament als progressos en la tecnologia, especialment en el transport -augment de la velocitat dels mitjans utilitzats i augment de la seva capacitat de volum-, i en les comunicacions, que permeten obtenir informació a l'instant. Som en un món totalment comunicat, cosa que ha canviat el caràcter dels mercats. Per la seva banda, els elements subjectius tenen a veure amb el discurs que pretén justificar la necessitat i la inevitabilitat del procés tal com s'està desenvolupant.

Des del punt de vista dels actors, no hi ha dubte que són les empreses multinacionals (EMN) els agents actius principals del procés de globalització econòmica. De fet, la generalització d'aquestes empreses dona lloc a importants modificacions estructurals en el funcionament del capitalisme.

Però per molt que l'economia estigui cada vegada més globalitzada, els Estats segueixen sent un actor clau en els processos econòmics. És per aquesta raó que també analitzarem el paper de l'Estat (i dels organismes internacionals) en la globalització econòmica, tal com aquesta ha tingut lloc.

Objectius i competències

Les competències transversals del màster universitari d'Anàlisi de l'Entorn Econòmic que es treballen en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
 • Capacitat per a l'aprenentatge i l'actualització permanents.

Les competències específiques del màster universitari d'Anàlisi de l'Entorn Econòmic que es treballen en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per a elaborar estudis econòmics avançats que tinguin per objectiu assessorar els diferents agents socials institucionals en els seus processos de presa de decisions.
 • Capacitat per a generar i transmetre informació econòmica dirigida a públics no experts en economia.

Les competències enunciades es concreten en els objectius generals següents:

 1. Analitzar els elements, tant els de realitat objectiva com subjectiva, del procés de globalització econòmica.
 2. Estudiar les estratègies d'actuació de les empreses multinacionals, com a actors principals de la globalització, en els territoris d'implantació, així com les seves conseqüències per a l'economia receptora.
 3. Aprofundir en el paper del sector públic, en els seus diferents nivells, com a regulador del procés.

Continguts

Mòdul 1. Visió panoràmica del procés de globalització econòmica

 1. La globalització financera
 2. La globalització productiva
 3. La globalització comercial
 4. La globalització dels moviments migratoris
 5. Resum

Mòdul 2. Els elements de la globalització econòmica

 1. La tecnologia
 2. La ideologia
Mòdul 3. Els actors privats de la globalització econòmica: les empreses multinacionals
 1. Les anàlisis «clàssiques» dels efectes de les IED
 2. La revisió de les anàlisis «clàssiques» dels efectes de les IED
 3. El paper de l'estratègia de les EMN en l'anàlisi dels efectes de les IED
 4. Resum
Mòdul 4. La regulació de la globalització econòmica i el paper dels Estats
 1. L'Estat i la globalització
 2. De l'Estat del benestar a l'Estat neoliberal
 3. Les geografies de l'Estat dins de la globalització

Materials

El material de l'assignatura es compon dels mòduls didàctics esmentats. Aquests mòduls es presenten en format electrònic (PDF) i són accessibles des de l'aula de l'assignatura.

Tal com s'explica a la introducció dels materials, els mòduls «no cobreixen tot el temari de l'assignatura. En conseqüència, els haurem de completar amb algunes publicacions que anirem proposant al llarg del curs per mitjà de les PAC».

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Matrícula i preu

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol (és a dir, als qui en el DNI o NIE teniu una adreça espanyola). D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures

 

+ Consulta l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 392,40 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: març 2017

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324