Accès obert Vols més informació?

Economia del treball I

Assignatura

Presentació

Les relacions laborals han experimentat un canvi progressiu i molt important en l'economia espanyola des de la transició democràtica. L'aprovació de l'Estatut dels treballadors i les seves successives reformes, l'establiment de la negociació col·lectiva, la flexibilització del mercat de treball, tot això en un marc de llibertat de les relacions laborals, són aspectes que condicionen diàriament una de les activitats que ocupa més temps al llarg de les nostres vides: el treball. L'assignatura Economia del treball I té com a objectiu oferir instruments bàsics per a analitzar i descriure els aspectes fonamentals d'aquests canvis.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 setembre 2017

Idioma: català

De la mateixa manera que, per a situar-se en una ciutat i desplaçar-s'hi, el visitant pot fer ús dels mapes, Economia del treball I es planteja la configuració de mapes, amb el model de l'oferta i la demanda, els models sindicals i les teories de l'atur, que ens ajudin a comprendre la complexitat amb què es desenvolupen les relacions laborals, i també la seva evolució.

Objectius i competencies

Competència transversal

 • Tenir capacitat per a buscar, identificar, organitzar i fer servir adequadament la informació.

Competències específiques

 • Tenir capacitat per a analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals.
 • Tenir capacitat per a explicar la relació entre els processos socials i la dinàmica de les relacions laborals.

Objectius

Els principals objectius de l'assignatura Economia del treball I són els següents:

 • Familiaritzar l'estudiant amb els principals models d'anàlisi de les relacions laborals.
 • Conèixer els principals mètodes de quantificació de les variables laborals.
 • Entendre el significat del concepte d'equilibri en el mercat de treball.
 • Entendre les causes que hi ha darrere de les diferències salarials.
 • Conèixer quin és el rol de les organitzacions sindicals.
 • Donar explicacions fonamentals de l'atur en les economies industrialitzades.

Continguts

Economia del treball I presenta un material didàctic en format paper i web que s'estructura de la manera següent:

Mòdul didàctic 1. Introducció a l'economia del treball

Relació entre el treball i l'activitat econòmica. També s'estudien el principals mètodes de quantificació de les variables relacionades amb el mercat de treball.

Mòdul didàctic 2. L'oferta de treball

S'analitzen els aspectes econòmics de la decisió individual de treballar.

Mòdul didàctic 3. La demanda de treball

S'analitzen els principals elements determinants de les decisions de contractació per part de l'empresa.

Mòdul didàctic 4. El mercat de treball

S'estudia el concepte d'equilibri en el mercat de treball, analitzat sota diferents condicions que poden determinar la relació entre les empreses i els treballadors. En una segona part del mòdul s'introdueixen les principals explicacions de les diferències salarials.

Mòdul didàctic 5. Els sindicats i la negociació col·lectiva

S'hi descriuen els dos models principals que, en economia, han intentat explicar el funcionament del sindicat; posteriorment, s'analitzen les conseqüències que la presència sindical pot tenir sobre els salaris, la productivitat i diferents aspectes de l'economia. Es fa, també, una descripció del model de negociació col·lectiva a Espanya.

Mòdul didàctic 6. L'atur

Descripció de les principals causes del fenomen de l'atur. En una segona part del mòdul s'analitza la relació que hi ha entre la inflació salarial i la taxa d'atur.

És recomanable haver cursat l'assignatura Introducció a l'economia i tenir nocions bàsiques d'economia.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Professorat

Elisabet Motellón Corral

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 317,00 €

Propera matrícula:
novembre 2018

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE