Accès obert Vols més informació?

Tècniques de treball i comunicació en ciencies socials

Assignatura

Presentació

Tècniques de treball i comunicació en ciències socials és una assignatura del grau de Gestió i Administració Pública, ubicada en el segon semestre de la titulació i amb una càrrega lectiva de 6 crèdits ECTS.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 setembre 2017

Idioma: català

Els seus continguts pertanyen, d'una banda, a l'àrea de coneixement de la metodologia de les ciències socials, i de l'altra, a l'àmbit de la informació i documentació.

L'objectiu general d'aquesta assignatura és que els alumnes coneguin les principals fonts d'informació i recursos documentals en l'àmbit de les ciències socials, i que adquireixin les habilitats necessàries per a cercar i gestionar la informació mitjançant les eines més adients i actualitzades en cada moment.

Objectius i competències

Competències

 • Desenvolupar i posar en pràctica els mètodes d'anàlisi quantitativa i qualitativa per a la gestió pública.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) aplicables a la gestió pública.

Objectius d'aprenentatge

Els principals objectius d'aprenentatge de l'assignatura es poden articular segons els ítems següents:

 • Saber estructurar correctament un treball acadèmic.
 • Fer ús de les pautes de presentació formal establertes per al treball escrit.
 • Identificar diferents tipus de text d'especialitat.
 • Extreure les idees principals d'un document d'especialitat i fer-ne un mapa conceptual.
 • Compondre un sumari complet.
 • Redactar la introducció d'un treball, amb tota la informació que ha d'incloure.
 • Formular les conclusions en un treball acadèmic.
 • Saber redactar els diversos tipus de notes a peu de pàgina.
 • Saber documentar les cites amb algun dels dos sistemes de citació ¿anglosaxó o continental.
 • Saber elaborar referències bibliogràfiques aïllades o en una bibliografia final coherent amb el sistema de citació utilitzat.
 • Identificar i utilitzar fonts d'informació acreditades.
 • Preparar una presentació gràfica amb correcció i eficàcia.
 • Expressar-se oralment de manera correcta i eficaç.
 • Expressar-se correctament per escrit des d'un punt de vista ortogràfic, sintàctic i lèxic.
 • Prendre consciència del plagi i la còpia i evitar-los.

Continguts

 • La gestió del temps i la metodologia d'estudi.
 • Els treballs acadèmics: comentari, anàlisi i crítica de textos, recensió, treballs d'investigació.
 • Els sistemes tècnics de citació bibliogràfica.
 • El plagi i la còpia.
 • La comunicació escrita, la comunicació oral, el debat i la negociació.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Professorat

Margarita Camós Ramió

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 319,00 €

Propera matrícula:
novembre 2018

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE