Accès obert Vols més informació?

Polítiques públiques

Assignatura

L'assignatura fa una presentació general de les polítiques públiques, de manera que al llarg del seu estudi es desenvolupa una visió completa que no solament inclou què és una política pública sinó tot l'itinerari que va des de la definició d'un problema determinat fins a la implementació i l'avaluació de la política amb què es pretén abordar-lo. Està concebuda com una assignatura obligatòria de tercer curs, amb 6 crèdits (ECTS) de dedicació.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 setembre 2017

Conceptualment, l'assignatura es basa en els continguts següents:  a) Concepte de política pública; b) Definició dels problemes públics; c) Finestres d'oportunitat i formulació d'alternatives; d) Presa de decisions; e) Implementació, i f) Avaluació.

Aquests continguts es consideren imprescindibles per a la formació dels gestors públics, ja que és el camp professional propi dels titulats en Gestió i Administració Pública.

Per cursar l'assignatura, no cal tenir coneixements previs específics, però sí que es recomana disposar dels coneixements generals que s'adquireixen amb la superació de les assignatures del grau que tenen caràcter de bàsiques.

 

Objectius i competències

Les competències de l'assignatura són les següents:

 

Competències transversals:

 1. Ser capaç d'analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de forma òptima.
 2. Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 3. Tenir capacitat d'iniciativa i esperit emprenedor.

 

Competències específiques:

 1. Dissenyar i implementar eines de gestió dels recursos humans en les administracions públiques.
 2. Analitzar els fonaments teòrics i pràctics de l'entorn econòmic, com també el marc teòric i legal que regula l'activitat econòmica i financera del sector públic.
 3. Tenir capacitat per a analitzar, interpretar i avaluar polítiques públiques.
 4. Desenvolupar i posar en pràctica els mètodes d'anàlisi quantitatius i qualitatius per a la gestió pública.
 5. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) aplicables a la gestió pública.
 6. Identificar els aspectes teòrics i pràctics relatius a la planificació i la gestió dels recursos públics, i poder establir estratègies de millora organitzativa i assegurament de la qualitat dels serveis públics.
 7. Entendre, interpretar i gestionar els recursos economicofinancers de les administracions públiques.
 8. Comprendre les principals teories de la ciència política i de l'Administració.
 9. Determinar les conseqüències que la presa de decisions i els actes dels servidors públics tenen sobre les persones i la societat. Particularment, en la solució de problemes ètics i morals, dins de l'àrea de gestió i Administració pública.

 

Continguts

 • Polítiques públiques
 • Perspectives d'anàlisi: actors implicats, institucions
 • Definició del problema, configuració de l'agenda i presa de decisions
 • Implementació

 

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 317,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: setembre 2017

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324