Accès obert Vols més informació?

Informació i documentació administrativa

Assignatura

Les administracions públiques recullen i produeixen documents en el decurs dels processos administratius. Aquests documents contenen informació que pot ser també explotada per a la seva anàlisi, com a pas previ a la presa de decisions, a la redacció de plans estratègics o a l'avaluació d'indicadors de gestió etc. Tant els documents com la informació s'han de gestionar de manera eficient per garantir els objectius per als quals es creen.

Crèdits: 4 ECTS

Duració: 100 hores

Inici: 20 setembre 2017

Idioma: català

Cada cop més la gestió de documents i de la informació està envoltada de lleis i normes, en el marc de les quals es redacten polítiques de gestió documental i es dissenyen sistemes de gestió de documents, per tal de garantir l'eficàcia en la gestió. Les lleis obliguen a complir uns requeriments, i les normes recomanen pràctiques sistemàtiques per a garantir la gestió eficient dels documents. Per tant, cal conèixer-les.

A més, l'administració electrònica facilita que el ciutadà pugui efectuar tràmits amb les administracions públiques per mitjans electrònics. Això implica un intercanvi de documents electrònics i dades registrades en bases de dades, vinculades amb un tràmit concret. Per tant, quan algú inicia un tràmit es crea un expedient electrònic que ha de ser gestionat, i al qual ha de tenir accés el ciutadà interessat per veure en quin estat es troba. A més, les administracions públiques s'han de comunicar entre elles, és a dir, han de ser interoperables.

D'altra banda, diferent legislació obliga les administracions públiques a facilitar l'accés a la informació pública (lleis de transparència i de reutilització).

Tenint en compte aquest context l'assignatura vol introduir tots aquests aspectes i les implicacions que tenen en la gestió diària per al professional de l'Administració pública.

 

Objectius i competències

Competències transversals:

 1. Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 2. Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

 

Competències específiques:

 1. Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) aplicables a la gestió pública.

 

Continguts

 • Tipologia i requisits juridicoadministratius de la documentació administrativa
 • Límits d'accés, protecció de dades i servei als ciutadans en la generació i gestió de la informació per part dels poders públics
 • Anàlisi i disseny de documents administratius
 • Gestió documental
 • Descripció de procediments, gestió de flux de treball i expedients

 

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 211,00 €

Propera matrícula:
novembre 2018

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE