Accès obert Vols més informació?

Habilitats tècniques de l'advocat

Assignatura

L'assignatura habilitats tècniques de l'advocat es configura com una matèria obligatòria en el marc del Màster Universitari en Advocacia. El seu contingut ha estat dissenyat pensant en les competències amb les que, a nivell tècnic i humà, ha de comptar un bon professional. Habilitats tècniques de l'advocat és una assignatura en la que es treballen les habilitats orals i escrites que requereix la professió d'advocat, els aspectes relacionats amb la prova (l'adequada valoració i proposició), la negociació, la mediació i l'arbitratge. La UOC valora i fomenta l'ús dels sistemes extrajudicials de resolució de conflictes per les seves avantatges en front de la via judicial.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 setembre 2017

Objectius i competències

Objectius d'Aprenentatge: 
 • Millorar el discurs oral i escrit. 
 • Redactar correctament escrits jurídics. 
 • Realitzar amb correcció argumentacions jurídiques orals 
 • Conèixer i aplicar les tècniques extrajudicials de resolució de conflictes. 
 • Ser capaç de preparar i presentar amb eficàcia els elements de prova. 

Competències bàsiques: 
 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca. 
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada,inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació de seus coneixements i judicis. 
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten - a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que ha de ser en gran mesura autodirigida o autònoma 


  Competències específiques: 

 • Conèixer les tècniques dirigides a la indagació i establiment dels fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 • Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a qui vagin dirigides, de acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental. 
 • Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals, que facilitin l'exercici de la professió d'advocat en les seves relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.

Continguts

Continguts bàsics: 

a. Habilitats orals i escrites.

 • El discurs jurídic i el convenciment del jutge. 
 • Interrogatoris de parts, informes, testimonis i perits, altres intervencions orals. 
 • Tècnica i elaboració dels escrits jurídics: demanda, contestació a la demanda. 

 

b. Provàtica. 

 • La figura del perit que intervé en els tribunals de justicia.
 • L'excepció de la prova pericial cal·ligràfica en el procés civil  
 • Especialitats pericials
 • Cost dels dictamens pericialsValoració del jutge del dictamen pericial
 • Acte de la vista i actitud de l'advocat.

 

c. Resolució alternativa de conflictes (I): Negociació, Mediació

 • Que es el RAC?
 • Negociació efectiva
 • Mediació, models, tècniques i eines

 

d.  Resolució alternativa de conflictes (II): Arbitratge. 

 • Què és l'arbitratge?
 • El conveni arbitral,, contingut i efectes.
 • Els árbitres, composició, nomenament, responsabilitat, retribució
 • El procediment arbitral
 • L'impugnació del laude y l'execució forçosa

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 392,40 €

Propera matrícula:
novembre 2018

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE