Accès obert Vols més informació?

Fonaments teòrics de la decisió pública

Assignatura

Aquesta assignatura és una introducció no tècnica als principals problemes que tracta l'economia del sector públic. Per afavorir la capacitat de l'estudiant per a enfrontar-se al pluralisme d'enfocaments teòrics, el curs presenta la matèria des de dos punts de partida i dues metodologies diferents: l'economia clàssica del benestar i la tria pública (l'anomenat public choice).

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 19 setembre 2018

Idioma: castellà

Tots dos enfocaments es diferencien radicalment en les motivacions que guien els decisors de les polítiques públiques; mentre que l'economia del benestar és normativa i prescriptiva, la tria racional és, sobretot, positiva (encara que no exclusivament). El fet que els mateixos objectes es tractin des de punts de vista diferents i amb resultats diferents permetrà que els estudiants puguin comparar i entendre amb més aprofundiment tots dos enfocaments.

La part de l'economia del benestar se centra en tres grans temes: primer, les externalitats i els béns col·lectius; segon, l'anàlisi dels costos, els beneficis i les transferències; finalment, el mòdul sobre el càlcul de la rendibilitat introdueix la matemàtica financera essencial per a poder fer l'avaluació d'un projecte. La part que presenta l'enfocament de la tria racional des del punt de vista de la utilitat per a l'anàlisi de les polítiques públiques es divideix en dues seccions. La primera aborda la presa de decisions en les democràcies (la presa de decisions amb votacions, la teoria econòmica de la democràcia i el cicle econòmic polititzat). En la segona secció, es tractaran els problemes que sorgeixen amb les constitucions de governs (la teoria del rent-seeking i dels grups de pressió, i l'economia política constitucional).

Objectius i competències

 

Objectius

 
 • Identificar, comprendre i aplicar correctament les diferents formes que adopta la presa de decisions públiques.
 • Avaluar el resultat de l'elecció pública.
 • Identificar i comprendre com es determina la mida i els límits del govern.
 • Identificar de forma correcta els costos, els beneficis i les transferències d'un projecte.
 • Manejar amb certa soltesa els elements més bàsics de les matemàtiques financeres, utilitzant-los com un instrument addicional per a prendre decisions entre diferents projectes alternatius.
 

Competències


Competències específiques:

 • Dissenyar i implementar eines de gestió dels recursos humans en les administracions públiques.
 • Analitzar els fonaments teòrics i pràctics de l'entorn econòmic, com també el marc teòric i legal que regula l'activitat econòmica i financera del sector públic.
 • Analitzar, interpretar i avaluar polítiques públiques.
 • Desenvolupar i posar en pràctica els mètodes d'anàlisi quantitatius i qualitatius per a la gestió pública.
 • Utilitzar les TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació) aplicables a la gestió pública.
 • Identificar els aspectes teòrics i pràctics relatius a la planificació i la gestió dels recursos públics [i poder establir estratègies de millora organitzativa i assegurament de la qualitat dels serveis públics].
 • Entendre, interpretar i gestionar els recursos economicofinancers de les administracions públiques.
 • Comprendre les principals teories de la ciència política i de l'administració.
 • Determinar les conseqüències que la presa de decisions i els actes dels servidors públics tenen sobre les persones i la societat. Particularment, en la solució de problemes ètics i morals, dins de l'àrea de la gestió i l'administració públiques.

Continguts

Unitat 1: Les externalitats i els béns col·lectius

Materials

 • Mòdul didàctic 1: Delgado, L. Béns públics i externalitats (PID_00246765)
 • Lectures obligatòries: Rosen, H. (2008). Bienes públicos (capítol 4); Rosen, H. (2008). Externalidades (capítol 5); Pasqual, J. (2013). Externalitats i béns col·lectius (material docent de la UOC)

Pràctiques

 • Prova d'avaluació continua 1

Unitat 2: Els costos, els beneficis i les transferències

Materials

 • Mòdul didàctic 2: Delgado, L.: Teoria de l'elecció pública (PID_00246766)
 • Lectures obligatòries: Albi et al. (2009). Elección colectiva y comportamiento del sector público (capítol 4); Rosen, H. (2008): Externalidades (capítol 6); Bacaria, J. (2013). Elecció pública (material docent de la UOC)

Pràctiques

 • Prova d'avaluació continua 2

Unitat 3: El càlcul de la rendibilitat

Materials

 • Mòdul didàctic 3. Delgado, L. L'anàlisi cost-benefici (ABC) (PID_00250679)
 • Lectures obligatòries: Pasqual, J. (2013). Costos, beneficis i transferències (material docent de la UOC); Pasqual, J. (2013). El càlcul de la rendibilitat

Pràctiques

 • Prova d'avaluació continua 3

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Professorat

Daniel Rajmil Bonet

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 326,00 €

Matrícula oberta

Últims dies

Matricula't

Inici de docència: setembre 2018

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació