Accès obert Vols més informació?

Dret del treball col·lectiu

Assignatura

Presentació

Aquesta assignatura se centra en l'estudi de les normes jurídiques que regulen les relacions entre els sindicats o altres organitzacions de representació dels treballadors i els empresaris o altres organitzacions que els representen.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 21 febrer 2018

Idioma: català

S'estudien les diverses manifestacions de la llibertat sindical i l'associacionisme empresarial, els mecanismes de representació dels treballadors en l'empresa (unitaris i sindicals), la negociació col·lectiva i, finalment, el dret de conflictes col·lectius en general i la vaga en particular, i el tancament patronal. Aquesta assignatura ofereix un contingut que integra coneixements teòrics i pràctics, mitjançant l'estudi de la legislació nacional i internacional, tenint molt present la interpretació que en fan els tribunals i, en concret, el Tribunal Constitucional.

Objectius i competències

Els objectius d'aquesta assignatura són:

 1. Comprendre la importància històrica de l'associació obrera com a remei a la qüestió social i la desigualtat intrínseca a la relació de treball per compte d'altri.
 2. Entendre el sentit constitucional del dret a la llibertat sindical i la rellevància que té per a comprendre-ho la llibertat sindical individual en la seva manifestació positiva i negativa, així com la llibertat sindical col·lectiva.
 3. Comprendre el concepte legal de sindicat, la funció que té assignada i els efectes jurídics que es deriven de la seva representativitat.
 4. Conèixer la configuració legal de les associacions empresarials.
 5. Conèixer els diversos canals de representació dels interessos del personal i dels sindicats en l'empresa.
 6. Comprendre el concepte de conveni col·lectiu estatutari i altres manifestacions derivades de la negociació col·lectiva.
 7. Reconèixer la diferència conceptual entre el conflicte col·lectiu d'interessos i el jurídic, a més dels diversos canals habilitats per a arribar a una solució pacífica.
 8. Entendre el sentit constitucional de la vaga i el tancament patronal com a instruments no pacífics de confrontació entre els treballadors i els empresaris.

Les competències d'aquesta assignatura són:

 1. Capacitat per a identificar els principis jurídics i les institucions jurídiques específiques de l'àmbit laboral.
 2. Capacitat per a interpretar el sistema jurídic des de la perspectiva interdisciplinària i d'acord amb els valors ètics, per a aplicar-los a supòsits fàctics.
 3. Capacitat per a assessorar i gestionar en matèria de contractació laboral, ocupació, seguretat social i protecció social complementària.

Continguts

 • La llibertat sindical: evolució històrica i reconeixement constitucional
 • La llibertat sindical: definició i contingut
 • Fonts de la llibertat sindical
 • Manifestacions de la llibertat sindical
 • La llibertat sindical individual
 • La llibertat sindical col·lectiva o autonomia sindical
 • La llibertat sindical dels funcionaris públics
 • Les associacions empresarials
 • El doble canal de representació dels treballadors a l'empresa.
 • La representació unitària
 • La representació sindical a l'empresa.
 • El dret de reunió dels treballadors
 • El comitè d'empresa europeu
 • Altres canals de representació dels treballadors
 • La representació dels funcionaris públics
 • Evolució històrica i funció de la negociació col·lectiva
 • Concepte i marc normatiu
 • La determinació de la unitat negociadora i del conveni aplicable
 • La legitimació per a negociar
 • El procediment de negociació del conveni col·lectiu
 • El contingut del conveni col·lectiu
 • La dinàmica d'aplicació del conveni
 • Els acords i els pactes d'empresa
 • La negociació col·lectiva extraestatutària
 • La negociació col·lectiva en l'àmbit de la funció pública
 • La negociació col·lectiva a la Unió Europea
 • El conflicte col·lectiu
 • La vaga: definició i evolució
 • Fonts i règim jurídic del dret de vaga
 • Caracterització del dret de vaga
 • Tramitació del dret de vaga: elements formals
 • Il·licitud de la vaga
 • Fi de la vaga
 • Efectes de la vaga sobre la relació laboral del vaguista
 • El tancament patronal

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i en format web, i recursos en xarxa.

Requisits previs

Per al seguiment de l'assignatura, és recomanable tenir coneixements bàsics de dret, dret públic i dret de l'empresa.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Ignasi Beltran de Heredia Ruiz

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 320,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: febrer 2018

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324