Accès obert Vols més informació?

Dret Públic de Catalunya

Assignatura

La consolidació de l'Estat autonòmic a l'Estat espanyol fa imprescindible el coneixement d'una part fonamental del seu dret i de les seves institucions públiques: la referida a la instància autonòmica de poder.

Crèdits: 4 ECTS

Duració: 100 hores

Inici: 20 setembre 2017

Idioma: castellà

El dret públic de Catalunya queda emmarcat per la Constitució de 1978 i està format per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i el conjunt de normes jurídiques catalanes que el despleguen i que són elaborades, aplicades i controlades per tot un seguit de institucions que integren la Generalitat de Catalunya.

L'Estatut de 2006 ha implicat iniciar una nova etapa en l'autonomia que Catalunya va recuperar durant la transició política. En aquesta assignatura s'expliquen d'una manera global i sistemàtica els elements principals de l'ordenament públic català, i es posa un èmfasi posant especial en les novetats de tot ordre que comporta aquest nou Estatut, interpretat d'acord amb les sentències del Tribunal Constitucional de 2010.


Camps professionals en què es projecta

Si bé ens trobem en un context històric de privatització funcional i orgànica creixent en relació amb les administracions públiques, és també cert que assistim a una publificació progressiva de nombroses esferes de la vida privada i, en conseqüència, a una influència gradual del dret públic sobre el privat. Per tant, el coneixement del dret públic català és imprescindible per a les persones que pretenguin operar en l'àmbit de les relacions amb els poders públics a Catalunya (funcionaris dels diversos àmbits administratius, jutges del contenciós administratiu, advocats especialitzats en aquesta branca del dret).

 

Objectius i competències

Competències transversals:

 1. Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 2. Tenir capacitat d'iniciativa i esperit emprenedor.
 3. Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.


Competències específiques:

 1. Identificar i comprendre la estructura i el funcionament de l'ordenament jurídic i de les institucions polítiques.
 2. Conèixer l'estructura, l'organització i el funcionament de les diferents administracions públiques.
 3. Identificar els pressupòsits teòrics dels diferents actors públics i del sistema polític, com també de les relacions entre l'Administració i els ciutadans.
 4. Entendre i aplicar el marc normatiu de les diferents activitats que desenvolupen les administracions públiques.
 5. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) aplicables a la gestió pública.
 6. Entendre, interpretar i gestionar els recursos economicofinancers de les administracions públiques.
 7. Comprendre les principals institucions juridicoprivades, el seu contingut i la seva evolució històrica.
 8. Reconèixer i analitzar les principals estructures polítiques i legals de la Unió Europea.

 

Continguts

 • L'Estat autonòmic
 • Les institucions d'autogovern de Catalunya
 • Les relacions institucionals de la Generalitat
 • La hisenda de Catalunya

 

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Professorat

Marcel Mateu Vilaseca

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 213,00 €

Propera matrícula:
novembre 2018

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE