Accès obert Vols més informació?

Dret administratiu II

Assignatura

Aquesta assignatura no tanca, ni de bon tros, el tractament del dret administratiu, sinó que s'ocupa dels seus eixos principals. Les matèries amb un interès particular i creixent, com ara el dret ambiental, requereixen un tractament específic –en què també incideixen altres disciplines– i, en conseqüència, mereixen assignatures pròpies, generalment de caràcter optatiu.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 setembre 2017

Idioma: català

Després de fer aquestes precisions, podem dir que el contingut dels tres mòduls en què s'estructura l'assignatura és el següent:

 1. Les garanties jurisdiccionals. Es tracta de l'anàlisi del control de l'activitat de l'Administració pels tribunals.
 2. Les garanties patrimonials. Són els mecanismes elaborats pel dret administratiu per a reparar la incidència de l'activitat administrativa en l'esfera patrimonial dels particulars, bàsicament per mitjà del quadre de garanties que estableix la legislació d'expropiació forçosa i de la responsabilitat patrimonial de l'Administració.
 3. L'activitat de l'Administració. És la realitat més àmplia i diversa. Es tracten les grans línies i fórmules jurídiques per mitjà de les quals es desenvolupa l'actuació de l'Administració.

Objectius i competències

Competències transversals:

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
 • Capacitat d'analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima
 • Capacitat de comunicar-se correctament, de manera oral i per escrit, tant amb les llengües pròpies com amb una llengua estrangera
 • Capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions
 • Lideratge i capacitat de treball en equip

Competències específiques:

 • Identificar i comprendre l'estructura i el funcionament de l'ordenament jurídic i de les institucions polítiques.
 • Conèixer l'estructura, l'organització i el funcionament de les diferents administracions públiques.
 • Identificar els pressupòsits teòrics dels diferents actors públics i del sistema polític, i també de les relacions entre l'Administració i els ciutadans.
 • Dissenyar i implantar eines de gestió dels recursos humans a les administracions públiques.
 • Analitzar els fonaments teòrics i pràctics de l'entorn econòmic, i també el marc teòric i legal que regula l'activitat econòmica i financera del sector públic.
 • Entendre i aplicar el marc normatiu de les diferents activitats que desenvolupen les administracions públiques.
 • Identificar els aspectes teòrics i pràctics relatius a la planificació i la gestió dels recursos públics [i poder establir estratègies de millora organitzativa i assegurament de la qualitat dels serveis públics].
 • Entendre, interpretar i gestionar els recursos econòmico-financers de les administracions públiques.
 • Comprendre les principals institucions jurídico-privades, el seu contingut i l'evolució històrica.
 • Reconèixer i analitzar les principals estructures polítiques i legals de la Unió Europea.

Continguts

 • Garanties patrimonials de l'Administració pública
 • Garanties jurisdiccionals de l'Administració pública
 • El control intern de l'Administració

Requisits previs

És imprescindible haver superat l'assignatura de Dret administratiu I.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 317,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: setembre 2017

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324