Accès obert Vols més informació?

La democràcia: Teoria i anàlisi

Assignatura

La democràcia és una forma d'organització política amb una llarga tradició històrica. Tot i que no sempre ha tingut el mateix grau d'acceptació i legitimitat, avui dia la democràcia gaudeix d'un ampli suport i és generalment considerada com la millor forma d'organització política possible per a les nostres societats, o, per dir-ho en termes de W. Churchill, com el menys dolent dels sistemes polítics que existeixen. Però, què entenem exactament per democràcia? Quins criteris ens permeten qualificar un determinat sistema com a "democràtic"? Per què determinats països inicien processos de democratització i d'altres no? Quins efectes té la democràcia sobre les nostres vides?, etc. Moltes d'aquestes preguntes no tenen una resposta fàcil, ni tan sols una resposta única. De fet, la democràcia continua sent un tema de debat no només en l'àmbit acadèmic sinó també a l'àgora pública (en el discurs polític, mitjans de comunicació, opinió pública, etc.).

Crèdits: 4 ECTS

Duració: 100 hores

Inici: 20 setembre 2017

Objectius i competències

Objectius generals

 • Entendre els fonaments històrics i filosòfics de la idea de democràcia des dels seus orígens fins a l'actualitat.
 • Conèixer els principals corrents teòrics i analítics que han estudiat la democràcia dins de la ciència política, i distingir entre la lògica dels enfocaments normatius i empírics.
 • Entendre què és la democràcia, de quines maneres es pot definir i quines són les seves dimensions fonamentals, per tal de poder-ne analitzar i avaluar el funcionament.
 • Reflexionar sobre l'estat actual i el futur de la democràcia en relació als nous reptes als quals ha de fer front, com ara la gestió de la diversitat o els processos de globalització.
 • Desenvolupar la capacitat crítica i d'anàlisi a través de l'estudi aprofundit dels aspectes més rellevants de la teoria i la pràctica de la democràcia.

 

Objectius específics

Mòdul 1

 • Reflexionar sobre els fonaments històrics i filosòfics de la idea de democràcia des dels seus orígens fins al sorgiment i la consolidació de les democràcies liberals.
 • Comprendre les especificitats de les democràcies clàssiques i liberals, i el context polític i social que explica el seu desenvolupament.
 • Identificar i analitzar els principals punts de debat i de conflicte que hi ha hagut al llarg de la història sobre la idea de democràcia des del punt de vista de la teoria de la democràcia i de la història de les idees polítiques.

Mòdul 2

 • Distingir entre teories normatives i positives de la democràcia, per què serveixen, què intenten explicar, i quin tipus de conclusions i mètodes es poden esperar de cadascuna d'elles.
 • Entendre els principis i les metodologies utilitzades per alguns dels principals teòrics dels enfocaments normatius i positius de la democràcia a través dels seus principals autors.
 • Desenvolupar habilitats per poder fer anàlisis tant des d'una vessant positiva com normativa de la democràcia.

Mòdul 3

 • Conèixer quines són les característiques fonamentals de les democràcies i quins són els indicadors que permeten mesurar-les i descriure-les.
 • Identificar els pros i contres dels indicadors que descriuen les dimensions i els rendiments de les democràcies i les institucions.
 • Distingir entre les institucions formals i informals i els seus efectes sobre el funcionament de les democràcies.
 • Realitzar exercicis teòrics i pràctics per aprofundir en les dimensions fonamentals de la democràcia.

Mòdul 4

 • Entendre com els problemes associats a un món globalitzat afecten a les relacions entre democràcia, els estats i les nacions en un context de globalització.
 • Comprendre les alternatives institucionals davant la inexistència d'un demos global, però d'unes relacions econòmiques i financeres i uns intercanvis d'informació cada cop més globalitzats.
 • Explorar els problemes que té la democràcia per afrontar els riscos relacionats amb els processos de globalització.

 

Competències específiques

 • Diagnosticar una realitat complexa i diversa de l'àmbit social i polític a un nivell local o global a través de l'elaboració d'informes o estudis d'alta qualitat que permetin la comprensió per a la presa de decisions.
 • Dissenyar les estratègies adequades a la naturalesa de les organitzacions en un entorn complex i canviant en funció dels objectius plantejats i de les constriccions i oportunitats del context.
 • Avaluar el rendiment i la qualitat de les institucions polítiques i assessorar sobre el disseny que pugui contribuir a la seva millora.

Continguts

El curs s'estructura en quatre mòduls didàctics:

Mòdul 1: Fonaments històrics de la democràcia

 1. Concepcions antigues de democràcia
 2. Concepcions modernes de democràcia: la democràcia liberal
 3. De la democràcia antiga a la moderna

Mòdul 2: Enfocaments metodològics per a l'estudi de la democràcia

 1. Teories normatives: visions des de la teoria i la filosofia polítiques
 2. Teories positives: aproximacions des de la ciència política empírica
 3. Connexions entre l'enfocament positiu i normatiu

Mòdul 3: Nivells, models i indicadors de democràcia

 1. La qualitat de les democràcies i la governança democràtica
 2. Models de democràcia

Mòdul 4: La democràcia davant la globalització i els nous reptes econòmics, socials, culturals i mediambientals

 1. Globalització, estat i democràcia
 2. Globalització, desigualtats i democràcia
 3. Reptes globals de les democràcies: alguns exemples

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 261,60 €

Propera matrícula:
novembre 2018

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE