Accès obert Vols més informació?

Avaluació de programes i polítiques públiques

Assignatura

L'avaluació de polítiques és una rica combinació de teories i de pràctiques que cada cop s'utilitza més arreu del món i en diferents àmbits: en el sector públic, però també en el sector privat i en el tercer sector. Tothom vol saber com funcionen les polítiques i els serveis públics, i, per fer-ho, no solament cal recollir informació dels resultats de les polítiques, sinó també dels problemes de disseny o de la seva posada en pràctica: la implementació. Aquesta assignatura també inclou el tema de l'avaluació de la performance (activitat), que és una pràctica que cada cop s'ha anat aplicant més en resposta a la necessitat de rendició de comptes (accountability) -concepte central en la gestió pública actual-, perquè sovint planteja el mateix tipus de problemes que les avaluacions més ambicioses o sofisticades. L'exigència cada cop més forta que la presa de decisions polítiques i de gestió es basi en l'evidència fa imprescindible fer bones avaluacions i gestionar correctament la performance.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 19 setembre 2018

El primer mòdul de l'assignatura presenta el valor afegit que implica tenir un bon sistema de gestió de la performance. Explica i exemplifica els riscos i els problemes que poden aparèixer en la gestió de la performance i algunes de les propostes de solució o de minimització de l'impacte que s'han fet.

El segon mòdul se centra en els fonaments teòrics de l'avaluació de les polítiques o programes, i fa un repàs històric d'autors, aportacions i tendències fins a l'actualitat. El coneixement dels fonaments teòrics dona una base més sòlida per a entendre els mòduls següents.

El tercer mòdul explica els conceptes bàsics de l'avaluació de polítiques i programes, com el llenguatge bàsic, els tipus i els propòsits, les conseqüències en la presa de decisions o les possibles estratègies per a organitzar-la i implicar-hi els possibles usuaris.

Finalment, el quart mòdul explica els quatre tipus principals d'avaluació: l'avaluació del disseny de la política / programa, l'avaluació de les necessitats, l'avaluació de la implementació i l'avaluació d'impacte. Abans es dedica una secció a les preguntes que caldria plantejar abans de començar una avaluació, amb el propòsit de valorar l'avaluabilitat de la política / programa.

Objectius i competències

 

Objectius

 
 • Que l'estudiant entengui els conceptes principals de l'avaluació de polítiques i programes, i de la gestió de la performance.
 • Que l'estudiant tingui un coneixement ampli dels corrents i els autors principals que han contribuït al desenvolupament del camp de l'avaluació, de manera que pugui entendre'n millor els conceptes i les aportacions i, per tant, s'orienti millor a l'hora d'usar-los o fer-los servir per a l'elaboració d'avaluacions.
 • Que l'estudiant distingeixi i conegui els tipus principals d'avaluació i els objectius d'aquestes avaluacions.
 • Que l'estudiant conegui amb detall els tipus principals d'avaluació, la seva conveniència i les dificultats que planteja la seva execució.
 

Competències


Competències transversals:

 • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
 • Capacitat per a comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

Competències específiques:

 • Capacitat per a analitzar, interpretar i avaluar polítiques públiques.
 • Capacitat per a desenvolupar i posar en pràctica els mètodes d'anàlisi quantitatius i qualitatius per a la gestió pública.
 • Capacitat per a identificar els aspectes teòrics i pràctics relatius a la planificació i la gestió dels recursos públics [i per a establir estratègies de millora organitzativa i assegurament de la qualitat dels serveis públics].

Continguts

La mesura de la performance per mitjà d'indicadors

 • Autonomia de gestió a canvi de retre comptes
 • Orígens de la gestió de la performance en el sector públic
 • La mesura de la performance, terminologia bàsica
 • Conceptes fonamentals en la mesura de la performance
 • Efectes positius de la mesura de la performance
 • Efectes negatius de la mesura de la performance
 • El disseny d'un sistema de mesura de la performance
 • Increment de l'impacte de la mesura de la performance

Els principals autors i les seves aportacions en l'avaluació de polítiques i programes

 • Scriven, la ciència de la valoració
 • Campbell, la societat experimental
 • Weiss, el context polític i organitzatiu, la utilització de les avaluacions
 • Wholey, avaluació per als directius i per a la gestió
 • Stake, estudis de cas i mètodes qualitatius
 • Cronbach, innovació metodològica i capacitat de generalització
 • Rossi, l'especificació de models i la integració teòrica
 • La segona generació d'autors en avaluació

L'avaluació de polítiques i programes. Aspectes generals i tipus principals d'avaluació

 • L'essència de l'avaluació
 • Les polítiques i els programes objecte de l'avaluació
 • El llenguatge de l'avaluació
 • Tipus d'avaluació
 • Quins propòsits té l'avaluació?
 • L'avaluació té conseqüències directes en la decisió pública?
 • Com es pot organitzar l'avaluació per a potenciar-ne la utilització posterior?
 • Apropiació del procés d'avaluació per part dels usuaris

Preavaluació, anàlisi de necessitats, avaluació del disseny, la implementació i l'impacte

 • La preavaluació: anàlisi d'avaluabilitat
 • L'avaluació del disseny
 • L'avaluació de les necessitats
 • L'avaluació de la implementació
 • L'avaluació d'impacte

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Professorat

Albert Padró-Solanet Grau

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 326,00 €

Matrícula oberta

Fins al 16 juliol inclòs

Matricula't

Inici de docència: setembre 2018

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació