Accès obert Vols més informació?

Recursos i comunitats digital

Assignatura

L'assignatura Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (CTIC), de 6 crèdits ECTS, i que forma part del bloc de matèries de formació bàsica del grau d'Educació Social, transversal de la Universitat, té com a finalitat principal iniciar-vos de manera gradual i integrada en l'adquisició de la competència pròpia de la UOC Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional. Aquesta competència inclou l'ús racional i crític de les TIC per a treballar i estudiar en la societat de la informació.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 21 febrer 2018

L'assignatura es basa en una metodologia de treball per projectes en xarxa. Mitjançant la realització d'un projecte virtual en grup sobre un tema vinculat a l'àmbit de la informació i la documentació, es pretén treballar integradament un conjunt de competències específiques en TIC que anireu aprofundint en altres assignatures al llarg del grau i que consolidareu en el treball/projecte final de carrera.

La superació de l'assignatura Competències TIC a Educació Social es considera equivalent al certificat mitjançant l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre EMO / 129 / 2015, de 28 d'abril (DOGC de 13 de maig de 2015), vàlid en l'àmbit català.

Aquest certificat s'emetrà d'ofici una vegada superada l'assignatura i s'enviarà per correu electrònic a l'estudiant.

Objectius i competències

Aquesta assignatura té com a objectiu proporcionar-vos una base de coneixements i competències TIC en els àmbits acadèmic i professional, treballant les competències específiques següents:

 • Buscar i localitzar informació a la xarxa.
 • Tractar i elaborar la informació digital.
 • Presentar i difondre la informació digital.
 • Adquirir estratègies de comunicació a la xarxa.
 • Nocions de tecnologia digital.
 • Planificació del treball i l'estudi en un entorn virtual.
 • Adquirir una actitud digital cívica.
 • Adquirir habilitats de treball en equip en xarxa.

Continguts

L'assignatura treballa un conjunt de continguts reflexius, metodològics i instrumentals que faciliten l'adquisició de les competències específiques en TIC. Els continguts més instrumentals no posen l'accent en el domini de l'eina, sinó en la seva aplicació en situacions específiques de l'àmbit d'estudi.

Continguts reflexius:

 • Ús racional i crític de les TIC.
 • Aplicació de les TIC en l'àmbit d'estudi.
 • La xarxa social.
 • Actitud digital.

Continguts metodològics:

 • Planificació i gestió de projectes virtuals.
 • Treball en equip en entorns virtuals.
 • Estils de comunicació a la xarxa.

Continguts instrumentals:

 • Nocions bàsiques de tecnologia.
 • Cerca, localització, tractament i presentació de la informació digital.

Els continguts instrumentals se centren en l'aplicació de l'eina en situacions específiques de l'àmbit d'estudi.

Requisits previs

Es recomanen uns mínims coneixements de les TIC a nivell d'usuari.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Montse Guitert Catasús

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 332,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: febrer 2018

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324