Accès obert Vols més informació?

Producció audiovisual

Assignatura

Presentació

En l'actualitat vivim una clara diversificació de la producció audiovisual en la qual es multipliquen les possibilitats d'accés a una amplíssima oferta de canals i productes de consum audiovisual.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 setembre 2017

Aquests processos de transformació en la producció audiovisual a l'era digital comporta una sèrie de riscos i oportunitats que han de ser seguits amb gran atenció pels professionals de la producció. En aquesta assignatura es tractarà bàsicament del desenvolupament dels projectes audiovisuals i multimèdia des de la gestació fins al lliurament a un client o bé a l'exhibició en sales o emissió per antena, o la distribució en diferents mitjans i suports, segons el tipus de producte al qual ens referim. Es destaca la importància del procés de coordinació que duu a terme l'equip de producció que, independentment de l'envergadura del projecte, s'ocuparà de les tasques de disseny, planificació i control executiu de tot el procés de producció audiovisual i multimèdia.

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Disposar d'una visió global i integrada dels processos de producció d'audiovisuals i multimèdia, en els seus diferents aspectes tècnics, organitzatius, econòmics i humans, relacionant els recursos i les tecnologies necessaris per a cadascuna de les seves fases.
 2. Analitzar i interpretar la documentació dels projectes audiovisuals i multimèdia, identificant-ne les característiques formals i expressives i els recursos necessaris per a la seva realització.
 3. Planificar la producció de films i programes audiovisuals i multimèdia, optimitzant els recursos i assegurant-ne la disponibilitat en el temps previst, preveient contingències i complint els objectius de cost establerts.
 4. Fer pressupostos de films i programes audiovisuals i multimèdia, establint-ne el cost en partides pressupostàries i fixant el pla de pagaments compatible amb els ingressos econòmics de la producció.
 5. Avaluar les diferents formes d'organitzar i supervisar les fases de la producció audiovisual i multimèdia, optimitzant temps, esforços, costos i qualitat, amb l'autonomia i eficàcia requerides.
 6. Adquirir els coneixements necessaris per a gestionar i organitzar la disponibilitat i l'aprovisionament dels recursos materials, tècnics i humans, assegurant-ne el subministrament i elaborant el programa de contractacions, compres i lloguers.
 7. Dissenyar plans de promoció i d'explotació de projectes audiovisuals i multimèdia indicant la participació en els festivals i mercats d'acord amb la tipologia dels productes.

Les competències de l'assignatura són:

 1. Capacitat de treball en equip.
 2. Capacitat de pensar estratègicament.
 3. Coneixement de totes les fases de producció i explotació del producte audiovisual, així com els mitjans tècnics implicats.
 4. Capacitat d'identificar els recursos materials i humans necessaris per a un projecte.
 5. Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de cerca d'informació.
 6. Coneixement intensificat de totes les fases de producció del producte audiovisual, així com dels mitjans tècnics implicats.
 7. Capacitat d'aplicació de totes les fases de producció i explotació del producte audiovisual, i també dels mitjans tècnics implicats.

Continguts

Mòdul 1 (1 crèdit): Marc general de la producció audiovisual i multimèdia.

S'efectua un recorregut pel procés de producció de programes, algunes generalitats sobre la indústria audiovisual i les diferents professions del sector

Mòdul 2 (1,5 crèdits): Estudi del projecte.

Després d'una introducció general a la definició dels projectes audiovisuals, s'estudia l'avaluació i anàlisi d'un projecte, les formes de finançament, els diferents models de producció i els estàndards de presentació de projectes.

Mòdul 3 (2,5 crèdits): La producció en la fase de preparació.

S'analitzen amb deteniment les principals figures de l'equip de producció, amb especial esment al director de projecte. S'estudia l'evolució d'una idea fins a l'obtenció d'un guió literari definitiu, el desglossament del guió i els elements que permeten l'elaboració d'un pla de treball i també del pressupost.

Mòdul 4 (1 crèdit): La producció en la fase d'enregistrament, muntatge i presentació.

Es descriu des de la perspectiva de la producció tot allò que fa referència a l'enregistrament, l'acabat del producte, la presentació al client i l'explotació comercial de l'obra.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Antoni Roig Telo

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 319,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: setembre 2017

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324