L'assignatura Gestió Estratègica del Coneixement està definida com una introducció dels conceptes teòrics i pràctics que permeten entendre la informació i el coneixement com a elements estratègics en tot tipus d'organitzacions. Està estructurada combinant diverses tipologies de recursos com materials escrits, wikis i articles científics i professionals.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 18 octubre 2017

Idioma: castellà

L'assignatura forma part del bloc d'assignatures obligatòries del Màster universitari en Gestió estratègica de la informació i el coneixement a les organitzacions (GEICO). El treball i les activitats proposades com a avaluació es presenten com a proves d'avaluació continuada (PACS) a realitzar durant les setmanes de durada del curs.

Quan s'hagi complert amb totes les activitats programades, l'estudiant haurà aconseguit ser capaç d'entendre el valor estratègic de la informació i el coneixement i saber com aprofitar aquest valor a partir de la definició d'estratègies concretes.

Objectius i competències

L'estudiant adquirirà la teoria i la pràctica necessària que li permetin abastar els objectius següents:

 • Entendre el valor del coneixement com a recurs clau en la generació de valor en les organitzacions
 • Conèixer els diversos models de gestió del coneixement
 • Comprendre els processos d'aprenentatge organitzatiu i de transmissió de coneixement

 

Tenint en compte les competències generals del màster, es defineix el següent conjunt de competències (transversals i específiques) que es treballaran en l'assignatura:

 • Ser capaç d'interpretar textos, documentació, informes i articles acadèmics tant en la llengua pròpia com en anglès i transmetre'n el contingut a d'altres
 • Identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional
 • Comprensió crítica del valor estratègic de la informació i del coneixement a les organitzacions (públiques i privades)
 • Dissenyar i implementar sistemes per a la gestió del coneixement a l'organització
 • Ser capaç de vincular els processos d'innovació i aprenentatge als fluxos de generació i difusió d'informació i coneixement, tant interns com externs a una organització

Continguts

Mòdul 1. Organitzacions Intensives en Coneixement

 1. El valor del coneixement a les organitzacions
 2. Activant el coneixement: les organitzacions intensives en coneixement
 3. Estratègies activadores del coneixement
 4. Les TIC a les organitzacions intensives en coneixement
 5. Les mètriques del coneixement

A) Articles 1-2:

1) Retha Snyman, Cornelius Johannes Kruger, (2004) "The interdependency between strategic management and strategic knowledge management", Journal of Knowledge Management,

Vol. 8 Iss: 1, pp.5 - 19

2) Audrey S. Bollinger, Robert D. Smith, (2001) "Managing organizational knowledge as a strategic asset", Journal of Knowledge Management, Vol. 5 Iss: 1, pp.8 - 18

 

Mòdul 2. Les TIC a les organitzacions intensives en coneixement

 1. TIC i model de gestió del coneixement com a instrument per a les OIC
 2. Les TIC i l'estratègia de gestió de la informació externa
 3. Les TIC i l'estratègia de comunicació interna
 4. Les TIC i l'estratègia de retenció del coneixement expert
 5. Les TIC i l'estratègia de gestió documental
 6. Les TIC i l'estratègia d'aprenentatge individual
 7. Les TIC i l'estratègia d'aprenentatge organitzatiu
 8. Les TIC i l'estratègia de millora i innovació

B) Articles 3-4:

3) Rodney McAdam, Sandra McCreedy, (1999) "A critical review of knowledge management models", Learning Organization, The, Vol. 6 Iss: 3, pp.91 - 101

4) Maryam Alavi and Dorothy E. Leidner. "Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues", MIS Quarterly, Vol. 25,

No. 1 (Mar., 2001), pp. 107-136.

 

Mòdul 3. Exemples d'Organitzacions Intensives en Coneixement

 1. Sectors Intensius en Coneixement
 2. Taula de casos pràctics d'Organitzacions Intensives en Coneixement

C) Articles 5-6:

5) Max Boisot & John Child. "Organizations as Adaptive Systems in Complex Environments: The Case of China", Organization Science (1999), vol. 10, No.3, pp. 237-252.

6) Martin Ihrig, Agustí Canals, Max Boisot, Markus Nordberg (2012) "Mapping critical knowledge assets in the ATLAS Collaboration at CERN: An I-Space approach". Paper presented at the

OLKC 2012 International Conference on Organisational Learning, Knowledge and Capabilities. València, 25-27 April 2012.

Materials

L'assignatura presenta els seus dos primers mòduls en format web i PDF. El tercer, més pràctic, es presenta en format wiki. A partir dels diversos nuclis de coneixement s'introdueixen lectures complementaries, articles recomanats, casos pràctics, casos d'estudi, enllaços a pagines d'interès, activitats proposades, etc.

Addicionalment, es fan servir sis articles com a material docent, dos a cada mòdul.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Matrícula i preu

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol (és a dir, als qui en el DNI o NIE teniu una adreça espanyola). D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures

 

+ Consulta l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 392,40 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: març 2017

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324