Accès obert Vols més informació?

Disseny i creació sonora

Assignatura

Presentació

En els processos de creació i disseny audiovisual de l'era digital el so adquireix una especial rellevància. Les eines de generació, edició i manipulació digital del so, l'èxit dels sistemes de "home cinema" i Internet (des de les ràdios digitals a les possibilitats d'incorporació creativa del so a la Web) són només algunes de les causes d'aquesta necessària revalorització.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 setembre 2017

El professional del so digital necessita sens dubte un coneixement de les eines i procediments tècnics fonamentals que en els darrers anys han revolucionat radicalment el panorama del món del so. Però com indica l'autor del material didàctic de l'assignatura, Cinto Niqui Espinosa professor de tecnologia audiovisual a la UAB, l'ESCAC i la UOC i director del programa de Ràdio Nacional L'altra ràdio-: A les sonoritzacions audiovisuals o musicals, algunes situacions es poden resoldre amb tècnica, però en altres moments és necessari tenir una sensibilitat especial saber escoltar, saber matisar, tractar amb delicadesa cada element d'una mescla, etc.. És per això que en aquesta assignatura hem intentat combinar les necessàries nocions de tecnologia digital aplicada al so amb els aspectes creatius, cara a buscar alguns elements d'aquesta sensibilitat. Amb aquest objectiu els estudiants trobaran diversos exemples de l'aplicació creativa del so digital, sovint explicada en primera persona pels seus mateixos protagonistes

Objectius i competències

Els objectius generals que l'estudiant haurà d'haver assolit un cop cursada l'assignatura són els següents:

 1. Consolidar els coneixements bàsics sobre digitalització del so.
 2. Conèixer els conceptes fonamentals del disseny de so audiovisual, les possibilitats expressives dels diversos elements que hi intervenen i l'evolució tecnològica en els diferents mitjans.
 3. Entendre bé totes les fases de la sonorització audiovisual (captació, edició, processat, mescla, reproducció) i conèixer tots els professionals que hi intervenen
 4. Conèixer els aparells que poden formar part de la cadena de so digital, les seves interfícies i connexions.
 5. Adquirir la capacitat de posar en pràctica diversos conceptes exposats en l'assignatura a través d'un programari d'edició d'àudio.

Continguts

Mòdul 1: Introducció al disseny de so al cinema i la televisió i a la creativitat radiofònica (1 crèdit).

 • Disseny de so al cinema
 • Disseny de so a la televisió
 • Creativitat i ràdio digital

Mòdul 2: La relació entre l'àudio i la imatge. Disseny de so i composició musical al cinema (1 crèdit)

 • Imatge i so: una relació de conveniència
 • La creació sonora a l'audiovisual existeix des de l'inici del cinema
 • El treball del dissenyador de so ha d'estar coordinat amb el del compositori ha de tendir a la senzillesa
 • El disseny de so es pot aplicar a qualsevol gènere
 • Els efectes de so com a recurs expressiu i la recerca de l'originalitat sonora
 • Algunes obres dels grans dissenyadors de so
 • La importància de la música i dels seus arranjaments o adaptacions
 • La ficció audiovisual i la música
 • La música original. El treball del compositor i l'orquestrador
 • Compositors i períodes de bandes sonores

Mòdul 3: Captació, edició, processat, mescla i reproducció sonora (1 crèdit)

 • Fases de la sonorització audiovisual
 • Captació
 • Edició
 • Processat digital del senyal (DSP)
 • Mescla
 • Reproducció

Mòdul 4: Conceptes bàsics de so digital (0,25 crèdits).

 • Digitalització del so: característiques, convertidors i formats

Mòdul 5:Aparells de so digital (0,25 crèdits).

 • Interfícies digitals
 • Suports d'àudio digital
 • El MIDI

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i en format web.

Els estudiants tindran a la seva disposició una eina de programari d'edició bàsica, Audacity, amb la qual es treballaran en la pràctica cadascun dels principals conceptes de so creatiu.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Professorat

Daniel Aranda Juarez

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 319,00 €

Propera matrícula:
novembre 2018

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE