Accès obert Vols més informació?

Museologia i museografia

Assignatura

Presentació

L'assignatura Museologia i museografia del grau d'Humanitats de la UOC pretén plantejar i desenvolupar abastament el paper que la museologia, com a ciència del patrimoni, i la museografia, com a ciència aplicada del patrimoni, tenen actualment en el marc de la gestió de la cultura i en el de la història del patrimoni i la seva gestió.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 19 setembre 2018

Idioma: català

L'assignatura fa un recorregut complet sobre els conceptes i els termes de museologia, museografia i museus; planteja el marc legislatiu i de gestió pel qual es regeixen les organitzacions patrimonials; incideix en l'àmbit de la gestió de les col·leccions museístiques, tant teòrica com pràctica, principalment en el que coneixem com a gestió de programes museístics (exposicions, activitats educatives i de difusió); i dedica un apartat específic al concepte del que entenem per patrimoni digital avui en dia.

Aquesta assignatura treballa específicament algunes de les competències del grau d'Humanitats com, per exemple, la capacitat per a intervenir críticament en la relació entre cultura i societat des del coneixement del potencial transformador de la cultura i les produccions culturals. En darrer lloc, però no menys important, aquesta assignatura es pot constituir en la base de futurs aprenentatges en l'àmbit de la gestió cultural tant en aquesta universitat com en d'altres que hi fan especial incidència.

Objectius i competències

Objectius

 • Proporcionar-vos una introducció de tipus general a diversos elements de caràcter conceptual i metodològica que configuren el món del patrimoni, la museologia i la museografia.
 • Captar les tendències i les fites cabdals que han impulsat els avenços i els retrocessos que ha viscut la conservació del patrimoni en el transcurs dels darrers dos-cents anys en el marc de la ciència museològica.
 • Ajudar-vos a entendre la funció del marc legal que regeix la gestió del patrimoni.
 • Explicar-vos els diferents àmbits del marc institucional en què s'emmarca la gestió del patrimoni arreu del món.
 • Sintetitzar-vos els criteris i els mètodes en què es basen les funcions internes de les organitzacions patrimonials: la recuperació, la documentació, la conservació i la restauració del patrimoni.
 • Ajudar-vos a comprendre correctament la noció de difusió en relació amb una institució patrimonial o museística.
 • Analitzar i valorar l'activitat dels educadors dins els museus i altres institucions patrimonials.
 • Avaluar com les TIC poden canviar les formes de gestió del patrimoni cultural i les formes d'organització de les institucions, les entitats i les empreses del sector.
 • Conèixer les diferents tipologies d'aplicacions de les TIC en l'àmbit del patrimoni cultural i les seves potencialitats.
 • Observar la diversitat i la riquesa d'institucions museístiques existents segons antecedents històrics, col·leccions i funcionalitats.
 • Introduir-nos als diferents llenguatges i a les formes de comunicació emprades als museus per a enriquir el coneixement i les experiències dels visitants.
 • Aproximar-nos als conceptes, estructures i mètodes de treball de les organitzacions patrimonials.
 • Ajudar a copsar la rellevància del context legal que regeix la gestió del patrimoni.
 • Explicar els diferents àmbits del marc institucional en què s'emmarca la gestió del patrimoni arreu del món.
 • Aportar referències concretes de les pràctiques habituals de gestió que empren les organitzacions.
 • Informar sobre el tipus de recursos humans i financers que les organitzacions necessiten i persegueixen.
 • Conèixer els criteris i mètodes de treball del personal tècnic del museu en el desenvolupament de les funcions de conservar, documentar i difondre les col·leccions patrimonials.
 • Descobrir els reptes als quals s'enfronten les institucions que tutelen el patrimoni relatius al què i al com col·leccionar.
 • Introduir-nos en el desenvolupament de les tasques que duen a terme els conservadors per garantir el protecció del bon estat físic dels objectes d'una col·lecció.
 • Conèixer les eines conceptuals bàsiques i els procediments a seguir per dissenyar i produir una exposició.
 • Analitzar i valorar l'activitat dels educadors dins els museus i altres institucions patrimonials.
 • Entendre correctament la noció de comunicació en relació a una institució patrimonial.
 • Comprendre l'evolució dels webs de museus i quines en són les característiques.
 • Adonar-se de com la incorporació de les TIC ha modificat les tasques diàries en la gestió museística i en les funcions que desenvolupen les institucions patrimonials.
 • Explicar les diverses eines participatives que poden utilitzar els museus en l'entorn digital.
 • Revisar quins usos majoritaris fan els museus de les xarxes socials existents.

Competències

 • Capacitat per a identificar i explotar una oportunitat comprometent els recursos necessaris i assumint el risc que comporti amb l'objectiu de realitzar un projecte viable i sostenible per un mateix al si d'una organització existent (competència 5 del Grau d'Humanitats).
 • Capacitat per a identificar i comprendre els processos de reproducció i transformació socials en les interaccions humanes (competència 16 del Grau d'Humanitats).
 • Capacitat d'intervenir críticament en la relació entre cultura i societat des del coneixement del potencial transformador de la cultura i de les produccions culturals.

Continguts

 • Museologia, museografia i museus
 • Marc legislatiu i de gestió
 • Gestió de col·leccions
 • Gestió de programes museístics: exposicions, activitats educatives i difusió
 • El patrimoni digital

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i en format web, i recursos en xarxa.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Professorat

Joan Campàs Montaner

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 329,00 €

Matrícula oberta

Fins al 18 de setembre inclòs

Matricula't

Inici de docència: setembre 2018

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació