Accès obert Vols més informació?

Multilingüísme i educació

Assignatura

Presentació

Aquesta assignatura se centra en la reflexió sobre les característiques de la societat de la informació, el multilingüisme i el paper del plurilingüisme en el desenvolupament de les persones, en la constatació del multilingüisme social i la necessitat d’adoptar polítiques educatives que promoguin el plurilingüisme individual, en l’estudi i l’anàlisi dels models psicolingüístics que expliquen el funcionament plurilingüe individual, en la descripció i anàlisi de les diferents propostes organitzatives escolars que promouen el coneixement de llengües, en l’exposició i la discussió de diferents propostes per a promoure la competència plurilingüe amb un èmfasi especial en les polítiques per a la promoció de les llengües minoritàries i minoritzades. Analitzarem també les recomanacions dels organismes internacionals i de diferents grups d’experts sobre la importància del plurilingüisme individual i la seva concreció en els sistemes educatius, amb una referència especial al cas de Catalunya.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 setembre 2017

Idioma: català

Objectius i competències

Els objectius d'aquesta assignatura són:

 1. Saber gestionar coneixements i informacions sobre les característiques de la societat de la informació i les seves implicacions en relació amb el multilingüisme i la multiculturalitat.
 2. Aprendre a reflexionar críticament, amb precisió conceptual i rigor intel·lectual, sobre els aspectes psicolingüístics i sociolingüístics implicats en les persones plurilingües i pluriculturals, i també sobre les polítiques lingüístiques que regulen el multilingüisme.
 3. Ser capaços d'analitzar críticament, amb precisió conceptual i rigor intel·lectual, els aspectes educatius implicats en el desenvolupament de la competència plurilingüe i pluricultural.
 4. Aprendre a reconèixer els aspectes més importants implicats en les reflexions de les institucions europees sobre l'educació lingüística i les seves concrecions a l'Estat espanyol.
 5. Saber gestionar coneixements i informacions sobre les característiques de l'educació bilingüe, dels seus plantejaments teòrics i dels models organitzatius escolars.
 6. Aprendre a reflexionar críticament, amb precisió conceptual i rigor intel·lectual, sobre els aspectes psicolingüístics i sociolingüístics implicats en l'educació bilingüe, i també sobre les polítiques lingüístiques que regulen el tractament de les llengües en l'educació escolar.
 7. Ser capaços d'analitzar críticament, amb precisió conceptual i rigor intel·lectual, les recerques sobre el desenvolupament de la competència bilingüe i plurilingüe i extreure'n les conseqüències per a l'organització escolar i la pràctica educativa.
 8. Saber identificar els aspectes metodològics més importants implicats en l'establiment i el desenvolupament de l'educació bilingüe.
 9. Aprendre a gestionar coneixements i informacions sobre les característiques de l'escola inclusiva, dels seus plantejaments teòrics i dels models organitzatius escolars amb una atenció especial a les qüestions lingüístiques.
 10. Ser capaços de reflexionar críticament, amb precisió conceptual i rigor intel·lectual, sobre els aspectes psicolingüístics i sociolingüístics implicats en l'educació plurilingüe, i també sobre els aspectes pedagògics implicats en el desenvolupament de la competència plurilingüe.
 11. Aprendre a analitzar críticament, amb precisió conceptual i rigor intel·lectual, les propostes de l'educació bilingüe, avaluar-ne les possibilitats i extreure'n les conseqüències per a l'organització escolar i la pràctica educativa en una escola inclusiva i multilingüe.
 12. Saber identificar els aspectes més importants implicats en l'ensenyament i aprenentatge de llengües estrangeres.

Les competències d'aquesta assignatura són:

 1. Capacitat de relacionar els coneixements psicològics, sociològics, pedagògics i didàctics amb el coneixements lingüístics.
 2. Coneixement dels models i de les teories principals sobre la competència plurilingüe i el desenvolupament i l'aprenentatge de llengües.
 3. Coneixement de les aplicacions que es deriven de l'estudi del llenguatge, de la seva relació amb la ment individual i de les formes en què s'adquireixen i aprenen les llengües.
 4. Capacitat de concebre la llengua en la dimensió educativa, conèixer els estudis propis d'aquest àmbit i les seves aplicacions.
 5. Coneixement de les relacions entre extracció social i capital lingüístic i les seves implicacions educatives pel que fa als usos lingüístics, els gèneres i els registres corresponents.
 6. Coneixement dels debats educatius que hi ha en la societat sobre la llengua catalana i saber-los relacionar amb els estudis sociolingüístics.
 7. Capacitat de comprendre i analitzar els processos de construcció de les identitats mitjançant l'educació formal i no formal.
 8. Capacitat de comprendre i analitzar la relació entre discurs, cultura, educació i identitat.
 9. Capacitat de dissenyar programes i accions formatives de llengua en programes per a adults, estrangers i col·lectius desfavorits.
 10. Capacitat d'analitzar i interpretar material de naturalesa complexa i de vegades ambigua.
 11. Capacitat d'adaptar-se a noves situacions i entorns acadèmics i professionals.
 12. Capacitat de reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat cultural i lingüística, i promoure la igualtat entre els gèneres i entre les orientacions sexuals.

Continguts

 • Societat de la informació i multilingüisme
 • L'educació bilingüe i l'adquisició i desenvolupament de la competència lingüística
 • Organització escolar, pràctica educativa i competència plurilingüe

Materials

Els materials didàctics d’aquesta assignatura consten d’apunts en suport paper i en format web, i recursos en xarxa.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Professorat

Marta Coll Florit

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 319,00 €

Propera matrícula:
novembre 2018

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE