Accès obert Vols més informació?

Llengua catalana i tecnologies digitals

Assignatura

Presentació

Aquesta assignatura és una introducció bàsica a les principals tècniques de processament del llenguatge natural, i incideix de manera especial, tot i que no exclusiva, en l'aplicació d'aquestes tècniques al català.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 setembre 2017

Idioma: català

L'ús de les tecnologies digitals s'ha introduït a la majoria de disciplines, i l'estudi de la llengua no n'és una excepció. L'assignatura comença amb una visió general del processament del llenguatge natural; analitza a fons el funcionament, el disseny i la implementació dels correctors ortogràfics, gramaticals i d'estil; estudia en profunditat la traducció automàtica i la lingüística de corpus; dóna a conèixer les eines que ens aporten les tecnologies digitals per a editar i gestionar continguts (processadors de textos com el Word o l'Open Office Writer) i alguns detalls que ens ajudin a concentrar-nos en la creació de continguts sense preocupar-nos de la presentació final dels documents i a la vegada produir textos que siguin atractius des del punt de vista estètic. Continuarem per altres eines com gestors de bibliografia, gestors de contingut web, wikis, etc. Per acabar, es dedica un mòdul a les eines de cerca i recuperació d'informació. Tot i que la matèria té un contingut teòric ampli, l'assignatura es planteja d'una manera eminentment pràctica.

Aquesta assignatura forma part del Grau de Llengua i Literatura Catalana.

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Relacionar els coneixements de la disciplina amb altres camps del saber.
 2. Relacionar l'anàlisi lingüística amb la intel¿ligència artificial i les seves tècniques i aplicacions que incorporen coneixement lingüístic, i ser capaços d'avaluar el coneixement lingüístic que incorpora una aplicació.
 3. Conèixer la variació que el llenguatge experimenta d'acord amb les diferents funcions i els àmbits d'ús, comunicatius, socials i professionals, amb els gèneres i registres corresponents.
 4. Conèixer les tècniques que estan subjacents a les aplicacions informàtiques de tractament del llenguatge i saber donar-hi coneixement lingüístic.

Les competències de l'assignatura són:

 1. Establiment de relacions entre coneixements i models teòrics dins i fora de la disciplina.
 2. Identificació de les relacions de la lingüística amb les altres ciències humanes, socials o experimentals i, al mateix temps, caracterització del que la distingeix i singularitza com a ciència.
 3. Coneixement de les relacions que estableixen amb les llengües els diferents grups socials: funcions socials i funcions comunicatives.
 4. Aplicació dels coneixements de llengua, literatura, lingüística i processament del llenguatge en activitats específiques dels àmbits de l'assessorament lingüístic i les indústries culturals.

Continguts

 • Les tecnologies del llenguatge
 • Correcció ortogràfica i gramatical
 • La traducció automàtica
 • El processament de corpus: la lingüística empírica
 • El processament de corpus: exemples pràctics d'exploració i ús
 • Gestió i edició de continguts
 • Cerca i recuperació d'informació

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i format web.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Antonio Oliver Gonzalez

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 319,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: setembre 2017

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324