Accès obert Vols més informació?

Llengua catalana: Fonètica, fonologia i morfologia

Assignatura

Presentació

En aquesta assignatura estudiarem, d’una banda, la diversitat fonètica i fonològica que conforma el mosaic dialectal català, i ens aproximarem a qüestions relacionades amb l’aplicació d’aquestes disciplines, com ara la correcció fonètica, la logopèdia i les tecnologies de la parla; d’altra banda, estudiarem l’estructura interna de les paraules del català i dels processos morfològics que donen compte dels mots catalans. L’assignatura combina l’activitat de lectura i de contingut teòric i l’activitat pràctica.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 setembre 2017

Idioma: català

Objectius i competències

Els objectius d'aquesta assignatura són:

 1. Conèixer les característiques dels sons de la llengua catalana i els processos fonològics que caracteritzen les varietats dialectals principals del català.
 2. Saber identificar les possibilitats d'aplicació de la fonètica i la fonologia catalanes en diferents àmbits professionals: correcció lingüística i fonètica, aprenentatge de la pronúncia del català com a segona llengua, logopèdia i tecnologies de la parla.
 3. Explicar com s'organitzen els paradigmes flexius del català. Distingir els afixos que integren les terminacions flexives en noms, adjectius i verbs. Comprendre quins són els valors en què s'organitzen les nocions de gènere, nombre, temps, aspecte, mode i persona.
 4. Descriure els mecanismes principals de formació de mots en català. Saber descriure la forma dels pronoms febles i els processos morfofonològics que intervenen en la cliticització.

Les competències d'aquesta assignatura són:

 1. Coneixement dels corrents teòrics i metodològics principals de l'estudi de la llengua.
 2. Capacitat de reconèixer els diversos nivells d'anàlisi interna d'una llengua, quins en són els objectius i les aplicacions, i quines categories i mètodes d'anàlisi es fan servir.
 3. Coneixement de com s'estudien i s'analitzen la comprensió i la producció dels sons del llenguatge i capacitat de saber-ho fer per al català.
 4. Coneixement de com s'analitza l'estructura formal i significativa de les paraules d'un text i els processos de creació lèxica i capacitat de saber-ho fer per al català.

Continguts

 • Fonètica i fonologia catalanes
 • Aplicacions de la fonètica i de la fonologia
 • Morfologia: flexió
 • Morfologia: formació de mots i cliticització

Materials

Els materials didàctics d’aquesta assignatura consten d’apunts en suport paper i recursos en xarxa.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Professorat

Marta Coll Florit

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 319,00 €

Propera matrícula:
novembre 2018

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE