El curs s'articula en torn a la tradició literària europea a partir d'una sèrie d'obres del cànon occidental. El marc és el de les relacions literàries, i en particular les relacions de reescriptura i contraescriptura que es produeixen entre diversos textos i manifestacions artístiques de la tradició.

Crèdits: 5 ECTS

Duració: 125 hores

Inici: 18 octubre 2017

En aquesta edició de l'assignatura, analitzarem les relacions intertextuals i interartístiques d'Homer (l'Odissea) i Joyce (Ulisses); Dante (l'Infern) i les il·lustracions modernes i contemporànies de Doré a Barceló; Shakespeare (Macbeth) i les adaptacions cinematogràfiques d'Orson Welles i Akira Kurosawa a Justin Kurzel; i Defoe (Robinson Crusoe) i la contraesciptura d'aquesta novel·la per part de Coetzee (Foe).

Objectius i competències

Objectius

 • Situar el fet literari en el conjunt de les produccions culturals i saber interpretar-lo a partir de les perspectives teòriques actuals.
 • Conèixer i problematitzar la noció de tradició aplicada a l'àmbit literari així com les condicions per a la seva creació, modalitats, usos, etc.
 • Analitzar de forma crítica i comparativa produccions literàries en relació amb l'ús que fan d'aspectes de determinades tradicions literàries.

Competències

 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d¿una manera clara i sense ambigüitats.
 • Valorar críticament els objectes d'estudi de les disciplines humanístiques i les idees i els judicis, propis i aliens, sobre aquests objectes, a partir del coneixement dels debats i problemàtiques en el si d'aquestes disciplines.
 • Analitzar críticament textos de diversa índole, imatges, discursos i pràctiques culturals.
 • Expressar-se per escrit en contextos acadèmics i professionals, produint textos clars, cohesionats, estructurats adequadament, normativament correctes i formalment coherents, argumentant idees complexes de manera persuasiva, utilitzant amb seguretat i precisió la terminologia relativa a les disciplines humanístiques, usant correctament la bibliografia pertinent, integrant les cites en la pròpia argumentació, i a partir del reconeixement del caràcter retòric i dialògic del treball acadèmic.

Continguts

1. Literatura i tradició
 1. El concepte de tradició
 2. El problema dels clàssics
 3. La constitució d'un cànon
 4. Reescriptures i contraescriptures
2. El regne de l'aventura: l'èpica
 1. Homer i la tradició clàssica
 2. L'Odissea i el tema del viatge
 3. Ulisses i les dimensions de l'heroisme
 4. L'Ulisses de Joyce
 5. L'odissea quotidiana de l'individu modern
3. Viatge al món dels morts: el poema sacre medieval
 1. Dante i el món dels morts
 2. L'infern a l'Edat Mitjana
 3. La lògica del pecat i el seu càstig
 4. L'ombra d'Ulisses
 5. La Comèdia en imatges: de Doré a Barceló
4. Destí i subjectivitat: la tragèdia
 1. Shakespeare, home de teatre
 2. La tragèdia de Macbeth
 3. El poder, la mort
 4. La bruixeria, la bogeria
 5. Macbeth en pantalla
5. Experiència i narració: la novel·la
 1. Defoe i el naixement de la novel·la
 2. Robinson Crusoe, un home particular
 3. El Robinson i les robinsonades
 4. La contraescriptura de Coetzee
 5. De la novel·la moderna a la postmoderna

Materials

L'assignatura consta de cinc lectures obligatòries, que l'estudiant haurà d'adquirir amb l'antelació suficient. Edicions recomanades:

Homer. Odissea. Trad. Carles Riba. Barcelona: La Magrana, 2001. O bé: Odissea. Trad. Joan Francesc Mira. Barcelona: Proa, 2011/ Labutxaca, 2016.

Joyce, James. Ulisses. Trad. Joaquim Mallafré. Barcelona: Proa, 2004/ Labutxaca, 2013.

Alighieri, Dante. Infern. Dins: Comèdia. Trad. Joan F. Mira. Barcelona: Proa, 2009. O bé: Infern. Dins: Divina Comèdia. Trad. Josep M. de Sagarra. Barcelona: Quaderns Crema, 2000.

Shakespeare, William. Macbeth. Trad. Salvador Oliva. Barcelona: Vicens Vives, 2005.

Defoe, Daniel. Robinson Crusoe. Trad. Josep Carner. Barcelona: La Magrana, 1992. O bé, en castellà: Robinson Crusoe. Trad. Enrique de Hériz. Barcelona: Edhasa, 2012. O: Robinson Crusoe. Trad. Fernando Galván - José Santiago Fernández Vázquez. Madrid: Cátedra, 2000.

Coetzee, J. M. Foe. Trad. Dolors Urdina. Barcelona: Edicions 62, 2004.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Matrícula i preu

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol (és a dir, als qui en el DNI o NIE teniu una adreça espanyola). D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures

 

+ Consulta l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 327,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: març 2017

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324