Accès obert Vols més informació?

Literatura, cultura i societat a Catalunya

Assignatura

Presentació

En aquesta assignatura s'adquiriran els coneixements teòrics i les eines metodològiques adients per a permetre dur a terme una anàlisi cultural de la literatura catalana contemporània, tant dels seus textos com de les seves institucions i els seus autors i altres agents.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 setembre 2017

Idioma: català

Mitjançant l'estudi de qüestions, problemes i temàtiques rellevants (la construcció d'un mercat literari i un camp cultural autònom; la relació entre alta cultura i cultura popular; la literatura i la identitat nacional; els usos de la història; les representacions de la ciutat, el món rural i el paisatge; l'exili i la migració; la transgressió i l'estètica en la construcció del subjecte modern; la figura de l'intel·lectual), aprendreu a manejar instruments teòrics i construir argumentacions sobre literatura catalana a partir d'aquesta base. Posem un èmfasi especial sobre l'expressió oral i escrita (particularment en relació amb els diversos processos cognitius que hi intervenen). El treball de la competència d'expressió acadèmica està completament integrat amb l'estudi dels continguts.

Aquesta assignatura forma part del Grau de Llengua i Literatura Catalana.

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Relacionar els coneixements de la disciplina amb altres camps del saber.
 2. Entendre com els textos participen en els processos de construcció d'identitat en la cultura catalana.
 3. Comprendre i analitzar els processos de construcció de les identitats mitjançant la cultura, i les conteses simbòliques al voltant d'aquests processos. Comprendre i analitzar la relació entre cultura, discurs i identitat. Comprendre i analitzar els contextos de construcció de la identitat en la cultura catalana.
 4. Comprendre i analitzar els processos materials i simbòlics de creació dels significats culturals, i també els interessos econòmics, socials, ideològics o polítics que hi ha subjacents a la presentació de formes i continguts culturals.
 5. Comprendre i analitzar els processos de reproducció cultural. Comprendre i analitzar els processos simbòlics i materials d'intercanvi, distribució i recepció de la cultura. Comprendre i analitzar la dimensió espacial (local/nacional/global, moviments demogràfics, construcció i representació de l'espai, etc.) dels processos de reproducció cultural, de dominació i resistència, d'intercanvi, distribució i recepció de la cultura, i de creació de significats culturals.
 6. Analitzar com els textos literaris i audiovisuals i altres productes culturals reflecteixen els processos de construcció de la subjectivitat i la identitat, com hi influeixen i hi participen, especialment pel que fa a la sexualitat, la nacionalitat o la classe social.
 7. Analitzar les formes en què els textos literaris i audiovisuals i altres productes culturals són un efecte i participen de les relacions de poder i de les lluites ideològiques per l'hegemonia. Analitzar els diferents tipus de textos i productes a partir de les condicions materials i institucionals de producció, distribució i consum de la cultura.
 8. Entendre el caràcter retòric i dialògic del treball acadèmic, és a dir, les maneres com s'intercanvien idees i punts de vista mitjançant artefactes lingüístics amb el propòsit de persuadir els interlocutors.
 9. Produir textos orals i escrits clars, cohesionats i estructurats adequadament, a partir d'uns paràmetres especificats, adaptats a un registre predeterminat, social o professional, i a les necessitats i característiques del futur receptor.
 10. Produir textos orals i escrits, normativament correctes i formalment coherents (que segueixin les convencions estilístiques més conegudes i acceptades).
 11. Argumentar idees complexes de manera clara, coherent i persuasiva, tant per escrit com oralment, sobre textos, discursos i fenòmens lingüístics i culturals, fent servir els diversos gèneres existents en la disciplina.
 12. Utilitzar correctament la bibliografia pertinent, citar adequadament les fonts mitjançant l'ús coherent de les convencions bibliogràfiques establertes i integrar les citacions a la pròpia argumentació.

Les competències de l'assignatura són:

 1. Establiment de relacions entre coneixements i models teòrics dins i fora de la disciplina.
 2. Relació dels textos amb la seva realitat social i cultural.
 3. Comprensió i anàlisi de la relació entre cultura i identitat.
 4. Comprensió i anàlisi del paper de la cultura en la dinàmica de la societat catalana.
 5. Anàlisi crítica de textos, productes i pràctiques culturals.
 6. Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.

Continguts

 • Institucions i mercats
 • La nació i la memòria
 • Espais i llocs
 • Literatura, cultura i subjectivitat
 • Expressió oral i escrita
  • Composició I
  • Composició II
  • Expressió oral

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i material complementari en suport paper i format web.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Charles Alwood

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 319,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: setembre 2017

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324