Accès obert Vols més informació?

Història de la llengua catalana

Assignatura

Presentació

En aquesta assignatura s'estudia la història externa del català en el conjunt dels territoris de llengua catalana des del segle XVIII fins al final del segle XX. Tot i que també es tracten aspectes de l'evolució formal del català, l'objectiu fonamental és analitzar l'evolució social i política de la llengua catalana durant el període esmentat.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 setembre 2017

Idioma: català

Aquesta assignatura forma part del Grau de Llengua i Literatura Catalana.

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Adquirir una visió genèrica de l'evolució històrica de la llengua catalana des de la primeria del segle XVIII fins a l'actualitat, fent un repàs també del període anterior a la història contemporània de la llengua.
 2. Proporcionar els instruments d'anàlisi històrica que estimulin les destreses interpretatives de la realitat sociolingüística actual.
 3. Fomentar una actitud favorable als valors intel¿lectuals i socials que es deriven del coneixement del passat lingüístic.

Les competències de l'assignatura són:

 1. Capacitat de comparació i relació dels models i les posicions teòriques diferents dins de la disciplina, fer-ne un ús productiu i respectar la pluralitat d'aproximacions teòriques i metodològiques als objectes d'estudi.
 2. Capacitat de relacionar els coneixements de la disciplina amb altres camps del saber.
 3. Saber concebre i analitzar els processos d'interrelació de la llengua i els entorns i processos culturals.
 4. Comprensió de la dimensió històrica de les llengües i saber analitzar els factors que incideixen en el seu naixement, evolució i mort.
 5. Coneixement dels mètodes de l'estudi diacrònic de les llengües. Capacitat d'anàlisi d'un text català des d'una perspectiva diacrònica, i per tant saber-lo situar en el temps d'acord amb els seus trets formals.
 6. Coneixement dels canvis de concepció sobre la llengua en la història.
 7. Coneixement de com les diverses concepcions de la llengua responen a diverses formes d'organització social i exercici del poder.
 8. Coneixement de les relacions entre extracció social i capital lingüístic.
 9. Coneixement de les dades globals d'ús del català segons variables i àmbits d'ús convencionals.
 10. Coneixement dels diversos perfils històrics i funcionals de les llengües literàries/estàndard.
 11. Coneixement del procés de formació del català normatiu.
 12. Capacitat de relacionar el funcionament de l'estàndard amb els aspectes polítics, socials i econòmics de les llengües.
 13. Comprensió dels aspectes tècnics i la base ideològica de tota intervenció planificada sobre les llengües, tant des del punt de vista lingüístic com sociolingüístic.
 14. Comprensió i capacitat d'anàlisi dels processos de construcció de les identitats mitjançant la cultura, i els simbolismes que impliquen aquests processos.
 15. Comprensió i capacitat d'anàlisi dels processos de reproducció cultural.
 16. Comprensió i capacitat d'anàlisi dels processos de dominació i resistència en la cultura i els seus efectes en la producció i recepció de significats culturals.
 17. Comprensió del fet que la posició social dels individus, les desigualtats d'accés a les diferents formes de capital i el paper de les institucions intervenen en els processos de reproducció cultural ¿de dominació i resistència¿, i d'intercanvi, distribució i recepció de la cultura, com també en la creació de significats culturals.
 18. Coneixement de les etapes i els moviments principals de la història de la cultura catalana, i els seus actors més importants, i també l'evolució històrica dels diversos processos simbòlics i culturals en el context específic de la cultura catalana.

Continguts

 • Una llengua relegada a la privacitat. De l'abolició del règim foral (1716) a la instauració del liberalisme centralista (1833)
 • L'inici del desvetllament literari i la reivindicació de la llengua. De la instauració del liberalisme centralista (1833) a la institucionalització del catalanisme politicocultural (1906)
 • La llengua catalana en la nova societat de massa. De la Solidaritat Catalana (1906) a la desfeta de la Segona República espanyola (1939)
 • La llengua catalana entre el franquisme i la restauració democràtica. De l'intent de lingüicidi (1939) als reconeixements institucionals (1983)
 • La situació actual de la comunitat lingüística catalana. Dels reconeixements institucionals espanyols (1983) als nostres dies
 • L'evolució formal del català contemporani. Normativització, models de llengua i estudis lingüístics

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i en format web.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Maria Teresa Puigdevall Serralvo

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 319,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: setembre 2017

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324