Accès obert Vols més informació?

Història de l'art I

Assignatura

Presentació

Aquesta assignatura es basa en l'estudi de les principals manifestacions de les arts visuals i l'arquitectura des dels orígens fins al final de l'època medieval. Es tracta d'aconseguir una visió panoràmica, amb algunes referències a l'art del nostre entorn més proper.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 febrer 2019

Idioma: castellà

L'estudi de la història de l'art no s'entén com un fi en ell mateix, sinó que es pretén inserir-lo dins d'una visió àmplia i integradora de les humanitats. Així doncs, es farà èmfasi en la interconnexió amb altres àrees de coneixement i no es reduirà a l'estudi dels estils i les seves característiques, sinó que s'aprofundirà en el coneixement del marc cultural i humanístic en què s'inscriu la creació artística del món antic i del món medieval.

Aquesta assignatura forma part del Grau d'Humanitats.

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Conèixer els grans períodes de la història de l'art (des dels orígens fins al segle XV), civilitzacions i cultures, els estils, les seves característiques definidores i la cronologia que els emmarca.
 2. Relacionar el fet artístic amb els seus contextos culturals, socials o històrics.
 3. Saber la relació entre la creació artística, les idees estètiques i les humanitats en general.
 4. Conèixer les obres i els artistes més representatius.
 5. Distingir les principals tipologies arquitectòniques.
 6. Reconèixer els principals temes iconogràfics.
 7. Conèixer les diverses maneres d'enfocar l'estudi del fet artístic i algunes grans figures de la història de l'art.
 8. Conèixer les tècniques artístiques.
 9. Dominar la terminologia específica.
 10. Conèixer els factors d'integració de l'art català en els corrents artístics del món occidental.
 11. Estudiar el valor patrimonial de les obres d'art i els monuments i la problemàtica de la seva conservació.
 12. Conèixer la significació dels principals monuments, museus i col¿leccions.
 13. Familiaritzar-se amb les fonts d'informació (bibliogràfiques, en línia), els mètodes de treball i el llenguatge propis de la història o la crítica d'art.
 14. Fomentar el treball autònom, proporcionant referències i informacions sobre les fonts i els instruments adequats.
 15. Exercitar la capacitat de treballar amb fonts d'informació plurals, de saber-les gestionar, seleccionar, fer-ne citacions, valorar i ordenar conceptualment.
 16. Treballar amb esperit crític i rigor metodològic.
 17. Enfortir la capacitat d'anàlisi i de síntesi de la informació rebuda.
 18. Citar correctament les fonts d'informació utilitzades i evidenciar un criteri clar sobre el que pot ser considerat plagi o còpia fraudulenta i el que no.
 19. Aprendre a llegir les imatges i a interpretar les obres d'art des d'un enfocament interdisciplinari.
 20. Exercitar l'escriptura i la capacitat de redacció i d'argumentació, com també les habilitats necessàries per a elaborar documents informàtics adequats al plantejament de les activitats d'avaluació continuada.
 21. Desenvolupar les possibilitats que ofereixen les TIC per a un millor coneixement del fet artístic.
 22. Fomentar l'interès pel coneixement directe de monuments i obres d'art, pel món dels museus i les exposicions, i pel seguiment de l'actualitat artística.
 23. Estimular la capacitat d'autoaprenentatge i l'interès per ampliar els coneixements adquirits en el marc de l'assignatura.

Les competències de l'assignatura són:

 1. Capacitat per a reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural.
 2. Capacitat per a analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-los de forma autònoma i crítica.
 3. Capacitat per a identificar, analitzar i comentar críticament obres, corrents i moviments literaris i artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials.

Continguts

 • Introducció a la història de l'art
 • Món antic
 • Món clàssic
 • De l'antiguitat tardana al món medieval
 • Món medieval

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'uns apunts en suport web i un DVD.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Professorat

Ana Rodríguez Granell

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 326,00 €

Propera matrícula:
novembre 2018

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació