Accès obert Vols més informació?

Estructura social i desigualtats

Assignatura

L'interès per les desigualtats és un dels elements constituents de les ciències socials des del seu inici, inseparable de l'adveniment de la modernitat. En aquell moment, les desigualtats es van deixar de considerar fruit de la providència divina per veure's com un resultat de la voluntat i les accions humanes. Des d'aquest nou punt de vista va començar a tenir sentit analitzar i discutir quines desigualtats hi ha i, també, com es generen i mantenen en el temps. Això és en gran part el que han fet les ciències socials i la sociologia durant dos segles, i el que fem a l'assignatura Estructura social i desigualtats. A partir de les aportacions dels clàssics i els contemporanis discutirem diferents maneres de pensar i analitzar l'estructura social i les desigualtats i, també, els principals reptes teòrics i empírics que planteja aquesta anàlisi.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 19 setembre 2018

Idioma: català

L'assignatura treballarà les maneres de concebre les desigualtats (les mirades teòriques principals) i de mesurar-les (les estratègies empíriques principals). Així, combinant la teoria amb l'estudi empíric, i per tant l'aplicació a la realitat que ens envolta, identificarem els diferents reptes de l'estudi de les desigualtats en el món contemporani. Ens fixarem particularment en la manera de concebre el lligam entre els aspectes econòmics, socials i culturals de la desigualtat; l'articulació entre el que anomenarem «eixos» de desigualtat (classe, gènere, sexualitat, etnicitat, nació, llengua, territori, etc.); el repte d'estudiar empíricament les desigualtats; i les implicacions en l'anàlisi de polítiques públiques. Per a fer-ho, partirem d'un esquema que diferencia tres mirades sobre l'estructura social, que anomenarem «institucional», «relacional» i «incorporada».

Objectius i competències

 

Objectius

 

Els objectius concrets d'aprenentatge són els següents:

 • Entendre la relació fonamental entre ciència social i estudi de la desigualtat.
 • Conèixer les dificultats teòriques, epistemològiques i metodològiques de l'estudi de la desigualtat.
 • Conèixer les principals aproximacions teòriques a l'estructura social i els diferents eixos de desigualtat.
 • Entendre les implicacions de les diferents aproximacions empíriques a l'estructura social i la desigualtat.
 • Identificar les mirades institucional, relacional i incorporada a la desigualtat.
 • Entendre el lligam entre l'estudi de la desigualtat i les polítiques públiques.

 

Competències

 

Treballarem les competències següents:

Competència bàsica:

 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competència transversal:

 • Que els estudiants puguin analitzar críticament, sintetitzar i comparar textos acadèmics i tècnics propis de l'àmbit de les ciències socials, i sàpiguen aplicar els coneixements resultants en les activitats que desenvolupin.

Competències específiques:

 • Que els estudiants reconeguin les claus del funcionament de les relacions entre individus, grups i institucions socials a escala local, nacional i global, amb especial atenció a les formes emergents de diferenciació i desigualtat social.
 • Que els estudiants puguin intervenir amb rigor tècnic en la valoració i el disseny de polítiques públiques prenent en consideració la naturalesa multifactorial de les necessitats i els problemes socials.

Continguts

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en una unitat introductòria i quatre blocs diferenciats.

Unitat 0: Introducció - Com apropar-nos a l'estructura social i a les desigualtats

 • Plantejament i discussió de les complexitats de l'estudi de l'estructura social i les desigualtats

Unitat 1: Les mirades clàssiques a l'estratificació social

 • Les aproximacions clàssiques i els seus problemes

Unitat 2: L'estudi empíric de l'estratificació social

 • Identificació a partir de casos concrets de les implicacions de les diferents estratègies empíriques per a estudiar les desigualtats

Unitat 3: Articulació d'eixos i el lligam entre simbòlic i material

 • Identificació dels reptes i les estratègies per a estudiar els diferents eixos de desigualtat (classe, gènere, sexualitat, etnicitat, llengua, espai, etc.)

Unitat 4: Polítiques públiques i desigualtats

 • Implicacions de les diferents mirades teòriques i empíriques a l'estructura social en l'anàlisi de les polítiques públiques i les desigualtats

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Professorat

Roger Martínez Sanmartí

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 326,00 €

Matrícula oberta

Últims dies

Matricula't

Inici de docència: setembre 2018

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació