Accès obert Vols més informació?

Competències TIC en llengua i literatura catalanes

Assignatura

Presentació

L'assignatura Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (CTIC), de 6 crèdits ECTS, que forma part del bloc de matèries de formació bàsica del Grau de Llengua i Literatura Catalanes, i transversal de la universitat, té com a principal finalitat iniciar-vos de forma gradual i integrada en l'adquisició de la competència pròpia de la UOC «Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional».

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 setembre 2017

Idioma: català

Aquesta competència comprèn l'ús racional i crític de les TIC per treballar i estudiar en la societat de la informació.

L'assignatura es basa en la metodologia de treball per projectes en xarxa. Mitjançant l'elaboració d'un projecte digital en grup, sobre un tema vinculat a l'àmbit de la Llengua i Literatura Catalanes, es pretén treballar de forma integrada un conjunt de competències específiques en TIC que anireu aprofundint en les altres assignatures al llarg del grau i que consolidareu en el treball/projecte final de carrera.

La superació de l'assignatura Competències TIC a llengua i literatura catalanes es considera equivalent al certificat mitjà de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre EMO/129/2015 de 28 d'abril (DOGC de 13 de maig de 2015).

Objectius i competències

Les competències de l'assignatura són:

 1. Cerca i selecció de la informació en la xarxa.
 2. Tractament i elaboració de la informació digital.
 3. Presentació i difusió de la informació digital.
 4. Nocions bàsiques de tecnologia digital.
 5. Planificació del treball en un entorn virtual.
 6. Gestió del projecte digital.
 7. Estratègies de comunicació en la xarxa.
 8. Treball en equip en xarxa.
 9. Actitud digital.

Continguts

L'assignatura treballa un conjunt de continguts de tipus reflexiu, metodològic i instrumental que faciliten l'adquisició de les competències específiques en TIC. Els continguts més instrumentals no posen l'èmfasi en el domini de l'eina, sinó en la seva aplicació en situacions específiques de l'àmbit d'estudi.

Continguts reflexius:

 • Ús racional i crític de les TIC.
 • Aplicació de les TIC en l'àmbit de l'estudi.
 • La xarxa social.
 • L'actitud digital.

 Continguts metodològics:

 • Planificació del treball en entorn virtual.
 • Gestió d'un projecte digital en equip.
 • Treball en equip en entorns virtuals.
 • Estils de comunicació en xarxa.

 Continguts instrumentals:

 • Nocions bàsiques de la tecnologia.

Cerca, tractament i presentació de la informació digital.

Materials

Material

Suport

Com treballar en equip en entorns virtuals

Audiovisual

Guia d'eines ofimàtiques

Web

Els marcadors socials

Web

Guia de gestors bibliogràfics: Zotero

Web

Composició i redacció de la informació digital

PDF

La wiki com a suport del treball col·laboratiu

Web

Nocions de tecnologia digital

Web

Competències informacionals

Web

Eina de gestió: introducció a Excel

Web

Google Drive com a suport del treball col·laboratiu

Web

@ctitud digit@l

Web

Guia d'edició de vídeo: Windows Movie Maker i VirtualDub

Web

Orientacions sobre els debats virtuals

PDF

El projecte digital en equip

Audiovisual

L'expressió social en la xarxa global: Web 2.0

Web

El projecte digital en equip

Web

Guia d'elaboració d'un guió documental

Web

Procés de cerca i localització de la informació per Internet

Web

Treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic

PDF

Tractament digital de dades numèriques amb CALC

Web

 

Requisits previs

Es recomanen uns mínims coneixements de les TIC en àmbit usuari.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Professorat

Marc Romero Carbonell

 

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 317,00 €

Propera matrícula:
novembre 2018

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE