Assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol (és a dir, als qui en el DNI o NIE teniu una adreça espanyola).


D'aquesta manera, si amb posterioritat a la formalització de la matrícula us trobeu en una situació prevista per l'assegurança, la Universitat us ajudarà a continuar amb els vostres estudis.

 

Estan coberts els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures.

Si feu una titulació interuniversitària, l'assegurança us cobreix la part de la matrícula que aboneu directament a la UOC. Queda exclosa, per tant, la part de la matrícula que aboneu a l'altra universitat.

Treballadors per compte aliè que us quedeu en atur involuntari
Esteu coberts si sou estudiants d'entre divuit i seixanta-quatre anys que en el moment de la matrícula tingueu un contracte de treball d'un mínim de setze hores (amb sis mesos d'antiguitat) i residiu a l'Estat espanyol.

Funcionaris i autònoms que patiu un accident o malaltia.
Esteu coberts si sou estudiants d'entre divuit i seixanta-quatre anys que en el moment de la matrícula sigueu funcionaris o bé autònoms (amb una antiguitat mínima de sis mesos) i residiu a l'Estat espanyol.

Estudiants sense feina remunerada que estigueu hospitalitzats per un accident o malaltia.
Esteu coberts si sou estudiants d'entre divuit i vuitanta anys que en el moment de la matrícula no tingueu una feina remunerada i residiu a l'espai econòmic europeu (consulteu-ne la llista de països), sempre que estigueu hospitalitzats un mínim de quinze dies.

 
L'assegurança cobreix l'import proporcional de la matrícula en funció del moment del semestre en què es produeix el sinistre.
 
Tingueu present que:
 
  • Per a calcular la indemnització es considera que els semestres tenen cinc mesos i un any acadèmic són deu mesos. És a dir, si us quedeu a l'atur al desembre i la matrícula us ha costat 1.200 euros, rebreu 240 euros (1.200 / 5) els mesos de desembre i gener.

  • L'import màxim cobert són 5.500 euros per estudiant, és a dir, 550 euros mensuals.

  • Hi ha un període de carència de trenta dies des de la data en què us vau matricular.

  • Si voleu continuar estudiant, el cost de la matrícula següent també us quedarà cobert, sempre que no supereu el límit mensual i que entre la primera matrícula i la segona no passin més de vuit mesos. En aquest cas us haureu de matricular amb normalitat i el cost de la segona matrícula se us retornarà fraccionat en les mensualitats que us quedin pendents de cobrar

Si un cop matriculats us trobeu en alguna de les situacions previstes per l'assegurança, haureu de seguir els passos que s'indiquen a l'apartat Assegurança per a situacions imprevistes de l'espai Matriculació de la Secretaria del Campus Virtual.